ege bölgesindeki göllerin isimleri

16 Ocak 2010 Yazan  
Kategori Genel

Göl Bakımından Fakir Olan Bölgelerimizden olan ege bölgesinde bir kaç adet göl bulunmakta. Öğrencilerimizin Bu Bilgiye ihtiyacı olabileceğini düşündüğüm için azda olsa ege bölgesindeki göllerin isimlerini yazayım..

Bafa (Çamiçi) ve Marmara gölleri yer alır Bu göller alüvyal set gölleridir Suları tatlıdır