AYETEL KÜRSİ, AYETEL Kürsi Dinle, ayetel kürsi duası türkçe

09 Kasım 2009 Yazan  
Kategori Gizli ilimler

ayetel kürsü duasını dinlemek istiyorsanız doğru adrese geldiniz diyebilirim. Bir çok Kardeşimiz ayetel kürsi duasını okuyarak veya dinlyerek kendilerine gelen manevi duyguyu bilirler. ayetel kürsi Duası ile Kendinize ve çevrenize güzel bir iyilik yapmış olacağınızdan şüpheniz olmasın..

Ayetel Kürsinin Türkçe Okunuşu

Ayet’el Kürsi’nin Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

  • Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. yalemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne biseyin min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Bu Kadar Önemli bir dua olan Ayetel Kürsinin Türkçe Anlamı

Ayet’el Kürsi’nin Anlamı

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile.

  • Allah, kendinden başka hiçbir ilâh yokdur. (O), Hayy ve Kayyûmdur. Onu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutabilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. Onun izni olmadan, nezdinde kim şefâ’at edebilir? O (yaratdıklarının) önlerindeki ve arkalarındaki gizli ve âşikâr her şeyi bilir. Onun ilminden, yalnız kendisinin dilediğinden başka hiçbir şey kavrayamazlar. (Mahlûkatı). Onun kürsüsü gökler ve yeri kaplamışdır. Bunların (yerin ve göğün) koruyuculuğu Ona ağır da gelmez. O, çok yüce, çok büyükdür.

Allah Dualarınızı Kabul Etsin.