Sağlık , Tatil, Otomobil , Araba , Mobilya , Alışveriş,wikipedi,2015,örnekleri,modelleri,dinle,indir,izle,albüm,hastalık,hastane,bitkiler,bitkisel ilaç,bedava,ücretsiz,yemek tarifleri,canlı,full,twiiter

matematik tarih şeridi ödevi , matematik buluşları tarih şeridi

26 Mart 2011 Yazan  
Kategori Genel

Merhaba Değerli Blog Okuyucularımız. matematik tarih şeridi varmı nedir ve şeridi bize gösterirmisiniz şeklinde aşırı derecede bir talep bulunmakta.

Öncelikle ben Sizlere matematik tarih şeridi nedir diye kısaca söyleyim. matematik tarih şeridi matematik adına atılan adımların , bulunan formüllerin ,sayıların , denklerim herşeyin ne zaman bulunduğunu sırası ile bizlere gösteren bir çizelgedir. matematik tarih şeridi ile matematik adına kim neyi ne zaman bulmuş ve kim ne zaman bişeyler yapmış öğrenebileceksiniz.

matematik tarih şeridi öğrencilerimizin merak ettiği birşey olduğunu pek düşünmüyorum. heralde  ödev konunuz falan matematik tarih şeridi. bu sayfamızda matematik tarih şeridini bulabilirsiniz ve okulunuza ödev olarak götürebilirsiniz :)))

 

1614 İskoçyalı matematikçi John Napier logaritma cetvelini icat etti.

1622 Blaise Pascal, babasının vergi hesaplarında kullanması için bir toplama makinesi icat etti.
1643 Evangelista Torricelli, hava basıncını ölçmek için şimdi civalı barometre denilen cihazı icat etti.
1656 Christian Huygens, Galileo’nun fikirlerine dayanan hassas bir sarkaçlı saat tasarladı.

1821 Charles Babbage, karmaşık matematiksel tabloları otomatik olarak hesaplamak için tasarladığı “fark makinesi” nin üzerinde çalışmaya başladı.

Matematik alanındaki keşifler:
Binom denklemi:
9. asırda yaşamış büyük âlim Harezmî, Newton’dan yüzlerce yıl önce „Kitab el-Muhtasar fi hisab el-Cebr vel-Mukabele“ (Cebir ve Denkleme Hesabı Hakkında Özetlenmiş Kitap) adlı eserinde ilk olarak binom denklemini çözmüştür.

İntegralin keşfi:
11. asırda yaşamış Halid bin Hıdır el-Hocendî iki küpün toplamı asla bir küp olmaz şeklindeki integral denilen denklemi Fermat’ten (1610-1665) asırlar önce ortaya koymuştur.
Sekant’ın keşfi:
Sekant’ın bulucusu olarak Kopernick’in bilinmesine rağmen Ebul-Vefa el-Büzcanî (948-998) Kopernick’den çok daha önce Sekant’ı keşfetmiştir.
Pascal üçgeni:
Blaise Pascal’a (1623-1662) mal edilen ve bu sebeple de günümüzde Pascal üçgeni olarak bilinen bu üçgen Kerhî tarafından bulunmuştur. Daha sonr Mağribî, Tusî, Kaşî tarafından geliştirilen üçgen, bugünkü modern Binom teorisinin temelini oluşturmuştur.

 

MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİDEKİ İLGİNÇ BULUŞLAR VE İCATLAR

İLK LOGARİTMA CETVELİ
1614 yılında İskoç Napier tarafından bulundu.Çok fazla işe yaramasa da zaman zaman ihtiyaç duyulur.

İLK DEFA SİNÜSÜN KULLANILMASI
Battanî10.yy’da sinüs ile hesaplar yapmaya başladı.

İLK DEFA TANJANTIN KULLANILMASI
Ebu’l Vefa10.yy’da matematiğe tanjantı getirdi.

İLK DEFA SIFIRIN KULLANILMASI
Harezmî9. yy’da sıfırı buldu.Daha önceki yıllarda sıfır yerine boşluk bırakılıyordu.Bu da zaman zaman işlem hatalarına yol açıyordu.İlk olarak Türk matematikçi sıfırı Avrupalılara tanıttı ve hemen kabul gördü.

İLK DEFA ALGORİTMANIN KULLANILMASI
Harezmî9. yy’da.(Algoritma ismi Harezmî’nin değişmiş hâlidir.)

İLK BİNOM AÇILIMI
Ömer Hayyam. 11.yy.

İLK PASCAL ÜÇGENİ
Ömer Hayyam. 11.yy.

Pİ SAYISININ HESAPLANAN EN BÜYÜK DEĞERİ
Yıllarca pi sayısının tam değeri bulunamadı.Günümüzde ise 1 milyarıncı basamağa kadar biliniyor.

İSİMLENDİRİLMİŞ EN BÜYÜK SAYI
10 üzeri 100 sayısı (1 ve yanında 100 tane sıfır) googol olarak adlandırılır.

ROMA RAKAMI İLE YAZILAN EN UZUN SAYI
3888 sayısı:MMMDCCCLXXXVIII

 

 

Matematik sözcüğü, ilk kez, M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır.
• Yazılı literatüre girmesi, Platon’la birlikte, M.Ö. 380 civarında olmuştur
• matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya’da başladığını söyleyebiliriz.
• Herodotos’a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır’da başlamıştır
• 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
• 3000 Babil’de ilk toplama makinesi kullanıldı
• 540 Miletli (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
MİLATTAN SONRA

• 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti
• ” 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti
• Olasılığın (prior) tanımı 1654 yılında Pascal ve Fermat arasındaki yazışmalarda formüle edildi
• 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
• Meşhur Bernoulli teoremi ve binom dağılımı 1713 yılında ortaya atıldı
• “Minifici Logaritmorum Canonis Descripto’’logaritma cetveli tanımı ve iki ayrı trigonometri ile bütün matematik hesaplarında kolay ve çabuk kullanılmasına genel açıklaması) adlı, zamanın bilim dili olan Latince olarak kaleme alınmış eser, ilk kez 1614 yılında Edinburg şehrinde yayınlandı.

 

Birinci Grup Matematikçiler

 • Thales (M.Ö. 624-547),
 • Pisagor (M.Ö. 569-500),
 • Zeno (M.Ö. 495-435),
 • Eudexus(M.Ö. 408-355),
 • Öklid (M.Ö. 330?-275?),
 • Arşimed (M.Ö. 287-212),
 • Apollonius (M.Ö. 260?-200?),
 • Hipparc-hos (M.Ö. 160-125),
 • Menaleas (doğumu, M.Ö. 80)
 • İskenderiyeli Heron (? -M.S.80) ,
 • Batlamyos (85- 165) ve Diophantos (325-400)

Eski Yunan (Antik çağ, Grek) Matematikçileri

M.Ö. 8. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasında, ikinci grup olarak belirttiğimiz Batı Dünyası matematikçi-leri ise, 16. ile 20. yüzyıl arasında yaşamışlardır: Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. 16. yüzyıldan önceki zaman içerisinde matematik konularında hiç bir araştırma ve çalışma olma-mış mıdır? Özellikle, islamiyetin ilk yılları olan 7. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında yaşamış olan Türk-İslam Dünyası matematik bilginlerinin varlığı ve çalışmaları görmezlikten gelinmiştir.

İkinci Grup Matematikçiler Kimlerdir

 • Johann Müler (1436-1476),
 • Cardano (1501-1596),
 • Descartes (1596. 1650),
 • Fermat (1601-1665),
 • Pascal (1623-1662),
 • Newton (1642-1727),
 • Leibniz (1646-1716),
 • Leibniz (1646-1716),
 • Mac Loren (1698-1748),
 • Bernoulliler (Bu aileden sekiz ünlü matematikçi vardır. Bunlar; Jean Ber-noulli l667-1748, Jacques Bernoulli 1654-1705, Daniel Bernoulli 1700-1782…),
 • Euler (1707-1783),
 • Gespard Monge (1746-1818),
 • Lagrance (1776-1813),
 • Joseph Fou-rier (1768-1830),
 • Poncolet (1788-1867),
 • Gauss (1777-1855),
 • Cauchy (1789-1857),
 • Lobaçevski(1793-1856),
 • Abel (1802-1829),
 • BooIe (1815-1864),
 • Riemann (1826-1866),
 • Dedekind (1831-1916),
 • H. Poincare (1854-1912)
 • Cantor (1845-1918)

Türk – İslam Dünyası Matematikçileri Kimlerdir

8. ile 16. yüzyıl Türk – İslam Dünyası matematikçilerinin hazırlamış oldukları temel eserlerden büyük istifadeler sağlayarak, matematiği, bugünkü ileri seviyesine ulaştırabilmişlerdir. Türk – İslam Dünyası matematikçileri, Batı dünyasının ilmi düşünce ve araştırma duygularını ateşleyerek harekete geçirip beslediler ve yeni bir canlılık kazandırdılar.

Cebir, geometri, aritmetik ve trigonometri konularında Batıyı kendi görüş ve keşiflerine dayanarak ilerleyebileceği seviyeye getirdiler. 16. yüzyıl sonları için İtalyan matematikçi Cordanonun (1501-1576) adını belirtebiliriz.

17. Yüzyıl Matematikçileri

İngiliz (İskoçyalı) Jean Napier (1550-1617), İsviçre matematikçilerinden Gulden (1577-1643); İtalyan matematikçilerinden Cavalieri (1598-1647); Fransız matematikçilerinden René Descartes (1596-1650), Desargues (1593-1662), Blaise Pascal (1623-1662), Pierre Fer-mat (1601-1663); Hollandalı matematikçi Huygensin (1629-1695) adlarını belirtebiliriz. Bu kişilerden J. Napier logaritmaya ait sistemleri ortaya koymuştur. R.Descartes de analitik geometriye ait yeni bazı temel esasları ortaya koymuş, mevcut analitik geometri bilgilerini sis-temleştirmiştir. Diğer matematikçiler de, matematiğin çeşitli dallarına ait, bazı yeni temel bilgi-ler kazandırmışlardır.

18. Yüzyıl Matematikçileri Kimlerdir

İsviçre matematikçilerinden; Bernouilli (Jacques I 1654-1705), Cramer (1704-1752), Leonard Euler (1707-1783), Alman matematikçilerinden Gottfried Wilhelm Leibniz (1146-1716), İngiliz matematikçilerinden lsaac Newton (1642-1727), Mac-Loren (1698-1746), İtalyan matematikçilerinden Ceva (1648-1734), Riccati (1676-1754), Fransız matematikçilerinden Clairautin (1713-1765) adlarını belirtebiliriz.

19. Yüzyıl Fransız Matematikçileri Kimlerdir

Joseph Louis Lagrange (1736-1813), Gespart Monge (1746-1818), Pierre-Simon Laplace (1749-1827), Joseph Fourier (1768-1830), Galois (1811-1832), Legendre (1752-1833), F. W. Bessel (1784-1846), Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), Jean-Victor Poncolet (1788-1857), Poinsot (1771-1859), Brianchan (1785-1864), Dupin (1784-1873), Chasley (1793-1880), Charles Hermite (1822-1901); İtalyan matematikçilerden Carnot (1753-1823); Norveç matematikçilerinden Niels Henrik Abel (1802-1829), Alman matematik-çilerden, Jacobi (1804-1851), Carl Friedrich Gauss (1777-1855), Gerge Friedrich Berhard Riemann (1826-1866), Leopold Kronecker (1823-1891), Erust Kummer (1810-1893), Weier-strass (1815-1897); Sovyet matematikçilerinden Nicolas lvanawitch Lobatchewsky (1793-1856), Sonia Kowallewska (1850-1891); ingiliz matematikçilerden Gerge Boole (1815-1864), Cayley (1821-1895), James Joseph Sylvester (1814-1897) ve İrlandalı matematikçi William Rawan Hamilton (1805-1865) adlarını belirtebiliriz.

Yorumlar

75 Yorum yap?lm?? "matematik tarih şeridi ödevi , matematik buluşları tarih şeridi"

 1. mertcan doyuran demi?ki 07 Nisan 11 01:25 

  site güzel ama görsel yok

 2. ÖZGE demi?ki 18 Nisan 11 04:05 

  teşekkür ederimm.gerçekten çok işime yaradı:D

 3. kübra demi?ki 25 Nisan 11 13:25 

  uzun ama güzel işime yarıyıcak galiba .d

 4. ceylin demi?ki 30 Nisan 11 05:09 

  çok şey anladık thank you

 5. sümbül demi?ki 02 Mayıs 11 10:17 

  çokkkk teşekkür ederim:)

 6. gülşah demi?ki 05 Mayıs 11 09:20 

  ben ne kadar yazsamda hiç işime yaramadı offffffff

 7. beyza cnm seninki ne ??* demi?ki 11 Mayıs 11 08:59 

  hiiiiiiiiiiii………ççççççççç isme yaramdı kısa yassanız daha gsl olur we görsellllllllll cnmmmm

 8. beyza cnm seninki ne ??* demi?ki 11 Mayıs 11 09:00 

  selam cnmmm

 9. beyza cnm seninki ne ??* demi?ki 11 Mayıs 11 09:00 

  farklı yuzzzz olsun yhaaaa

 10. damla demi?ki 11 Mayıs 11 09:00 

  yhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 11. askım demi?ki 11 Mayıs 11 09:01 

  ????????????cewap

 12. askım demi?ki 11 Mayıs 11 09:02 

  bbb

 13. can demi?ki 12 Mayıs 11 06:59 

  çok sağol bırazda görseL olsa ii olcak ama :D

 14. ben diyorum ki demi?ki 13 Mayıs 11 09:28 

  aslında güzel ama görsel yok tarih şeridi gösterilse daha iyi olurdu….

 15. atakan demi?ki 16 Mayıs 11 07:01 

  iyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ne biçim site bu bok gibi :)

 16. atakan demi?ki 16 Mayıs 11 07:11 

  şaka şaka çok guzel saolun yapandan allah razı olsun :)xD

 17. atakan demi?ki 16 Mayıs 11 07:37 

  :):)):):)::):):):):):):):):):):):):):):):):):):)):):)::):

 18. atakan demi?ki 16 Mayıs 11 07:38 

  :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

 19. nuR demi?ki 22 Mayıs 11 02:14 

  teşekküR EdeRiim Çook işime yaRaDı :D :D

 20. betül demi?ki 23 Mayıs 11 09:12 

  çok bilgisiz bir site hiç işime yaramadı

 21. betül demi?ki 23 Mayıs 11 09:13 

  işime yaradı

 22. nuR demi?ki 25 Mayıs 11 03:46 

  saLK mısın beyza

 23. esra demi?ki 05 Ocak 12 10:37 

  süper olmuş süper

 24. ahmet demi?ki 02 Şubat 12 08:58 

  bence görselin olmaması iyi size sorarım hangi matematik öğretmeni bir proje ödevinde görsele bakacak ki ben görsel siz yaptım hoca bana 100 verdi .bilgide gayet doğruu.

 25. ahmet demi?ki 02 Şubat 12 09:00 

  ßeyza tma bir malsın boşuna dememişler :)

 26. ben demi?ki 06 Şubat 12 08:58 

  bu çok işme yaradı lo :D :-* :) :( :o :p

 27. ben demi?ki 06 Şubat 12 08:59 

  ßß ßen K@ç@r :o

 28. beyaz güvercin demi?ki 09 Şubat 12 02:18 

  saolun ödevimi sayenizde yaptım bir çok siteye girdim fakat hoca hiç birini beğenmedi ama en sonunda bunu kabul etti Allah razı olsun

 29. irem demi?ki 16 Şubat 12 12:00 

  idare eder ama uzun pff matematik

 30. pınar ipek demi?ki 29 Şubat 12 02:35 

  hiç güzel değil hiç işime yaramadı

 31. bagiye demi?ki 02 Mart 12 11:00 

  çoookkk işime yaradıı saolun tontişlerimmm

 32. bagiye demi?ki 02 Mart 12 11:00 

  ama uzundu kısasını beklerdimmm

 33. çokuzun demi?ki 11 Mart 12 08:19 

  gereğinden fazla uzun sadece dönem ödevi için kısa birşeyler arıyorummm :(

 34. senboşkoy demi?ki 12 Mart 12 08:48 

  çok uzun yoooooooo ama yinede yazcazz

 35. oğuz demi?ki 13 Mart 12 08:22 

  çok uzun ama mejburrum h proje öevi önemli

 36. vedat demi?ki 20 Mart 12 08:55 

  matamatiği
  hiç
  sevmiom
  yaaaaaa

 37. sümeyye demi?ki 22 Mart 12 02:20 

  möhüm olan işimi görmesi

 38. ismail demi?ki 24 Mart 12 00:57 

  ben nabab bu bilgiyi

 39. ela demi?ki 28 Mart 12 11:51 

  çookk gözel ama görsel olsaydı ya
  :*::)

 40. saabee demi?ki 29 Mart 12 14:04 

  buuu nee yaa çok uzun diye sevinmiştim okuduktann sonra pişmann oldumm işime YARAMADII offff

 41. cansel demi?ki 03 Nisan 12 03:55 

  çoooooooookkkkkkk sagolun çooookkkk yardımcı oldunuz günlerdir araştırıyodum buldummm sagolun

 42. kamil demi?ki 03 Nisan 12 10:54 

  çok uzun bunu yazana kadar sabahı bulurum heralde

 43. kamil demi?ki 03 Nisan 12 10:55 

  aman yazmam banane

 44. eray demi?ki 07 Nisan 12 02:03 

  bide m.ö. cemi m.s. mı işareti koyasanız olacak bk bnm ödewim var sizde herşey güzel m.ö. veya m.s. koysanız bide görsel olabilrdi

 45. eray demi?ki 07 Nisan 12 02:05 

  aaa tmm yazmışınız çok teşekkür

 46. eray demi?ki 07 Nisan 12 03:15 

  çok yaradı sabahtan beri bşım ağrıyo bide kısaca hayatları olsa süper olurdu :)

 47. tuğçe demi?ki 08 Nisan 12 05:53 

  hayat güzel matamatik hariç<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

 48. ruşen66666 demi?ki 09 Nisan 12 03:30 

  şşt kız tanışalımmı

 49. dilara özçelik demi?ki 09 Nisan 12 06:27 

  çok qüzel bence ama bana video lazım.. of bulamıyom hiçbir sitede yaa :( <3

 50. dilara özçelik demi?ki 09 Nisan 12 06:28 

  bana yardımcı olun lütfen :( :(

 51. dilara özçelik demi?ki 09 Nisan 12 06:28 

  of offff :( :)

 52. dilara özçelik demi?ki 09 Nisan 12 06:30 

  nasıl yapabilirim ya arkadaşlar… :) 1hafta kaldı ve ben daha yapamadım bile :) :(

 53. Emrullah demi?ki 09 Nisan 12 07:00 

  çok güzel

 54. Emrullah demi?ki 09 Nisan 12 07:02 

  çok güzelde fazla işime yaramadı gençlik :putnam: :D :P :O :putnam: hehe

 55. batu----_____baba demi?ki 09 Nisan 12 09:28 

  süper ama biraz daha kısa olabilir

 56. batu----_____baba demi?ki 09 Nisan 12 09:31 

  bacımsın dayı kralsın dayı bizde hastasıyız dedeeeeeeeee. :D :D :D :D :D :D :D

 57. yasemin demi?ki 10 Nisan 12 02:02 

  çok yardımcı oldunuz teşekür ederim
  YASEMİN

 58. gülçin demi?ki 11 Nisan 12 03:10 

  çok güzel saolun ama çok uzun bunu yazana kadar canım çıkar…

 59. özgenur demi?ki 14 Nisan 12 09:56 

  harikaydınız elinize sağlık çok işime yaradı yazanların bulanların bu siteye koyan kişilerden allah razı olsun

 60. mahmut demi?ki 16 Nisan 12 08:16 

  matematiği hayatının her zamanında kullanıyorsun bence hayat güzel matematik hariç yazmamalısın

 61. recep toprak demi?ki 24 Nisan 12 08:24 

  çok iyiymiş yuuuuupi

 62. deniz xd demi?ki 28 Nisan 12 02:06 

  karışık ama güzel :D :D :D

 63. deniz xd demi?ki 28 Nisan 12 02:08 

  :D :D :D :D :D :D

 64. deniz xd demi?ki 28 Nisan 12 02:08 

  güzelmiş

 65. siker ananı demi?ki 15 Mayıs 12 10:18 

  çoook güzel tam benlik muhteşem olmuş bayıldımmmm

 66. çinko demi?ki 19 Mayıs 12 05:39 

  görselll yoookk olsaaaa dahaaaa iyyyyyi olurrrr.

 67. mışko demi?ki 28 Mayıs 12 09:44 

  inşallah işime yarar inşalllah iyi bir not alırım :))
  bunu yapandan allah razı olsun

 68. mal matematik demi?ki 24 Aralık 12 09:43 

  walla sıccam haaaa

 69. buse avcı demi?ki 25 Aralık 12 09:04 

  ya çok sağolun çok işime yaradı fakat tek eksik görsel yok ben proje olarak bunu aldım tam puan almam lazım bana şeridin örnekleri ve şerid için görsel lazım lütfen kurucu yardım olabilirmi

 70. alina demi?ki 05 Ocak 13 06:59 

  çok malca uyuz oldum şu yukarıdaki yorumcuların hepsi YALAKA

 71. hatice demi?ki 15 Şubat 13 03:45 

  vallaha hiçççç yaramadı işimee :)

 72. aziz demi?ki 26 Mart 13 02:53 

  çok klişe olmuş

 73. soner demi?ki 26 Mart 13 02:53 

  hiç beğenmedim

 74. aziz demi?ki 26 Mart 13 02:55 

  ölsemde gam yemem çünkü gaz yapıyor

 75. hatice demi?ki 20 Aralık 13 01:13 

  çok saçma

Yorumlar?n?zla Bize E?lik Edin. ye Olmadan Yorum Yapabilirsiniz.