Sağlık , Tatil, Otomobil , Araba , Mobilya , Alışveriş,wikipedi,2015,örnekleri,modelleri,dinle,indir,izle,albüm,hastalık,hastane,bitkiler,bitkisel ilaç,bedava,ücretsiz,yemek tarifleri,canlı,full,twiiteristiklal marşının yazılma süreci ve bestelenme süreci

10 Ekim 2009 Yazan  
Kategori Genel

İstiklal marşının, marşımızın yazılma süreci ve bestelenme süreci. Bu sürecin nasıl işlediği hakkındaki bilgilere bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İstiklal marşı Ülkemizin Milli Marşıdır. İçindeki Sözler ve Anlamlar kadar yazılma sürecide bir o kadar önemlidir. Öyleki Yazar Mehmek Akif Ersoy Yarışmayı kazanırsam ödül almayacağım bu bir Milli görevdir sözlerini kullanmıştır. Umarım Kimliğimizi ve benliğimizi asla unutmayız. Biz Böyle Ataların torunlarıyız ;)

Türkiye de, ulusal marş yazılması önerisi, önce 1920 yılında İsmet Paşa dan (İnönü) geldi. Maarif Vekaletinde bu öneriyi dikkate alarak bir yarışma düzenledi. O günlerde Türk Kurtuluş savaşı en heyecanlı günlerini yaşıyordu; toplumda ulusal bilinci pekiştirecek, ulusçuluk duygusunu daha da canlı kılacak bir marşa gereksinme duyuluyordu. Yarışmada ayrıca güfteyi yazacak olana 500TL, besteyi yazacak olana 1.000TL. ödül vereceği duyuruldu. Yarışmaya katılan 724 şiirden hiçbiri başarılı bulunmadı. Mehmet Akif Ersoy, böyle bir ödülden rahatsızlık duyduğu için yarışmaya katılmamıştı. Dönemin Maarif Vekil Hamdullah Suphi (Tanrıöver) ,Mehmet Akif e Mektup yazıp, kendisi için sakıncalı gördüğü konularda güvence verdikten sonra Mehmet Akif, 48 saat gibi kısa bir sürede marşın güftesini yazıp imzasız olarak Maali Vekaline gönderdi. T.B.M.M nin 1 Mart 1921 tarihli toplantısında okunan bu şiir, 12 Mart 1921 tarihli toplantıda da ulusal marş olarak kabul edildi.

Marşın Bestelenmesi: İstiklâl Marşı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin milli marşıdır. Sözleri Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921de resmen milli marş olarak kabul edildi. 1924 yılında Ali Rıfat Çağatayın bestesi kabul edildi. 1930 yılına kadar kullanılan bu beste, bu tarihte Cumhurbaşkanlığı Orkestrası şefi olan Osman Zeki Üngörün bestesi ile değiştirildi. Marşın armonik düzenlemesi Edgar Manas, bando düzenlemesi ise İhsan Servet Künçer tarafından yapıldı. Günümüzde de aynı beste kullanılmaktadır. İstiklal Marşı”nın yalnızca ilk iki kıtası bestelenmiştir.

İSTİKLAL MARŞIMIZIN BESTELENİŞ HİKÂYESİ

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin de bir milli marşı olmalıydı. Daha Cumhuriyet kurulmadan İstiklâl Savaşı sırasında, Garp Cephesi Komutanlığı’ndan bu arzu doğmuştu. Durum, sonradan Maârif Vekili olan Hamdullah Suphi’ye havale edildi. Böylece Türk milli marşı olarak “İstiklâl Marşı” adı ile yaptırılacak marşın hazırlıklarına girildi. Beste ve güfte için beşer yüz lira armağan kararlaştırılarak genelge ve mektuplarla bütün yurda duyuruldu.

Önce şiir seçilip sonra beste yarışması açılacaktı. Şiir yarışmasına yurdun dört bir yanından tam 724 şiir gönderildi. Komisyon bunlardan yedisini seçerek bastırdı ve meclis üyelerine dağıttı.

Atatürk’ün başkanlığında TBMM’nin 12.03.1921 günkü celsesinde Mehmet Akif Ersoy’un şiiri defalarca okutturularak alkışlar arasında milli marş olarak bestelenmek üzere seçildi.

Beste yarışması ise güfte kadar ilgi görmedi. Bu da memleketin o zamanki musiki durumunu yansıtmaktadır. Beste yarışmasına ancak 24 besteci katılmıştı. Bunlardan bazıları şunlardır:

Ahmet Cemalettin Çin kılıç, Ahmet Yekta Madran, Ali Rifat Çağatay, Asım Bey, Bedri Zabaç, Hasan Basri Çantay, H. Saadettin Arel, İsmail Hakkı Bey, İsmail Zühdü, Kazım Uz, Lemi Atlı, Mehmet Baha Pars, Mustafa Sunar, Rauf Yekta, Saadettin Kaynak, Zati Arca, Zeki Üngör.

Güfte yarışması sonuçlandırıldıktan sonra Anadolu’daki savaş iyice kızıştığı sıralarda beste yarışması ilgisini tabii olarak kaybetmiştir. Buna rağmen muhiti olan bestekârlar faaliyetten geri durmamışlar ve kendi bestelerini yaymaya uğraşmışlardır.

O sıralarda Edirne’de müzik öğretmeni bulunan Ahmet Yekta Madran, kendi marşını Edirne ve havalisinde yaymaya ve söyletmeye başlamıştır. İzmir’de müzik öğretmeni bulunan İsmail Zühdü de kendi marşını İzmir ve havalisi ile Eskişehir’de yaymakta idi. Ankara’da da Zeki Üngör’ün marşı söylenmekte olup İstanbul’da ise iki marş söylenip yayınlanmaktaydı. Bunlar da İstanbul tarafında bir çok mekteplerde öğretmenlik yapan Zati Arca’nın, Kadıköy tarafında ise Ali Rifat Çağatay’ın bestesi söylenmekteydi.

Bu durum birkaç yıl böylece devam etmiş ve 1924’te Ankara’da maârif vekaletinde toplanan bir kurul, Ali Rifat Çağatay’ın marşını resmi marş olarak kabul ederek ilgili kurullar ile bütün okullara bildirmiştir. Bu marş, 1924’ten 1930 yıllarına kadar söylenip çalındıktan sonra 1930 sıralarında yeni bir emirle Riyaseti Cumhur Orkestrası şefi Zeki Üngör’ün bestesi milli marş bestesi olarak kabul edilmiştir. Zeki Üngör, İstiklâl Marşı’nın besteleniş hikayesini şöyle anlatmıştır: “İstiklâl savaşının devam ettiği sıralarda ben, Muzika-i Humayun muallimi idim. Yani doğrudan doğruya Saray’a ve Vahdettin’e bağlıydık. Bando, Fasıl Takımı ve Orkestra benim emrimde idi.

Şişli’de Uğurlu Han’ın 4 numarasında oturuyordum. Kurtuluş ordusu süvarilerinin İzmir’e girdiklerinden iki veya üç gün sonra evimde, Talim-Terbiye Heyeti azası ve terbiye mütehassısı dostum Haydar merhumla oturuyorduk. Kapı çalındı. İlkokul öğretmeni İhsan merhum geldi. Büyük bir heyecan içinde, süvarilerin İzmir’e girişlerini anlatmaya başladı. Hepimiz coşmuştuk. Hemen kalkıp piyano başına geçtim. Ve derhal içimde doğan parçayı çalmaya koyuldum.

İlk etapta marşın giriş kısmındaki akoru oluşturdum. Bu şekilde iki, üç mezür yaptım. Arkadaşlarım: “Aman dediler, bu çok güzel bir şey olacak.” Bunun üzerine İhsan’a İzmir’in kurtuluşunu ve büyük zaferi bütün teferruatı ile anlatmasını rica ettim. O anlattı, ben çaldım. Böylece kısa zamanda eserin taslağı ortaya çıktı. Ertesi gün de çalıştım. İki gün sonra beste bitti.

 • ürüp arkadaşlara gösterdim. Çok beğendiler. Bunun üzerine bu müziği milli marş olarak takdime karar verdim. Kıymeti hakkında daha kat’i bir fikir edinmek maksadıyla da besteyi Viyana Konservatuarı direktörüne gönderdim. On gün sonra direktörden gelen mektupta, eserin çok orijinal bulunduğu ve melodisinin Türk milletinin ihtişamına yakışacak şekilde olduğu belirtilerek tebrik ediliyordum. Bu mektup geldikten on beş gün sonra beni Ankara’dan çağırdılar, gittim. Bana Muzika-i Humayun’u bütün kadrosu ile Ankara’ya nakletmek vazifesi verildi. Bunun üzerine tekrar İstanbul’a döndüm. Ve Ankara’ya ilk olarak başlarında piyanist Sabri’nin bulunduğu beş kişilik bir heyet yolladım. Vahdettin henüz padişah olduğu için bu işleri gizli yapıyorduk. Bir ay sonra da kimseye bir şey söylemeden Ankara’ya gittim. Ve hemen İstanbul’daki arkadaşları bir telgrafla çağırdım. Üç gün sonra geldiler. Böylece milli marşı bu heyete ilk defa Ankara’da verilen o baloda Atatürk’ün huzurunda çaldık. İşte milli marş böyle bestelendi.”Bestekarın bu anlatışından, eseri önce sözsüz olarak bestelediği ve daha sonra Mehmet Akif’in şiirini besteye giydirdiği anlaşılmaktadır. Bu sebepten meydana gelen prozodi hataları, eser hakkında sonradan yapılan tenkitlerin başlıcası olmuştur. Bestekar yukarıdaki beyanatının bir yerinde her ne kadar, “Bu müziği milli marş olarak takdime karar verdim” diyorsa da, eserdeki ses sahasını halk tabakasını nazara almadan kullanması bestenin milli marş olarak bestelenmediğini meydana çıkarmaktadır. Marştaki bu teknik hatalardan başka ses ritminden ağır çalınıp söylenmesinde bestekarın kusuru başta gelmektedir. Besteci bu durumu şöyle anlatmıştır:

  “Ben İstiklal Marşı’nı bestelerken kulaklarımda İzmir’e koşan atlıların dörtnal sesleri vardı. Eserin başında metronomu (1 dörtlük=80) olan bir eser hiçbir vakit cenaze marşına benzemez.

  Plaklardaki ağır tempolu çalınışı ise; “Sahibi’nin Sesi” stüdyosunda orkestra ile plağa çaldığımız zaman teknisyenler, bunun çok süratli bir marş olduğunu ve dolayısıyla plağın ancak yarısını doldurduğunu söylediler. Bu sebeple plağın aynı yüzüne bir marş daha çalmamızı rica ettiler. Ben böyle bir teklifi kabul edemezdim. O anda aklıma bir şey geldi: “Marşı biraz ağır çalalım, böylece plak dolar. Sonra çalınırken gramofon biraz hızlıya ayarlanır, olur biter” dedim. Bu fikir pek münasip görüldü ve dediğim gibi yapıldı. Fakat bilahare böyle bir fikir vermekle hata ettiğimizi anladım. Çünkü marş çalınırken gramofonun hızlıya ayarlanması icap ettiğini kim bilebilirdi?”

  Görüldüğü gibi tam bir alaturka davranışla İstiklal Marşımızın en can alacak noktası; ritmi, ölü doğrulmuştu.

  Plak yayıldıktan sonra ağır ritim de hafızalara yerleşti ve besteci ölümüne kadar bu ağır ritmi yürüğe

 • ürmeye uğraştı durdu. Ayrıca, marşın Türk temlerini ifade etmediği ve hatta “Karmen Silva” isimli bir operetten alındığı da iddia edilmiştir.Daha sonra marşın değiştirilmesi tezi ortaya atılarak yetkili yetkisiz türlü şahıslar tarafından türlü fikirler ileri sürülmüşse de değiştirilmesi fikri tutmamıştır.

  Bu konudaki makul olan umumi kanaat; her ne kadar yeniden daha iyisini yapmak imkânsız değilse de eskisinin artık tarih olmuşluğu hakikati nazara alınarak, bunun üzerinde gerekli rötuşlarla mevcudu onarmaktır

 • Yorumlar

  
  184 Yorum yapılmış "istiklal marşının yazılma süreci ve bestelenme süreci"

  1. rabia demişki 11 Ekim 09 03:06 

   çok uzunnnnn

  2. drfghgc demişki 22 Ekim 09 11:21 

   bis

  3. drfghgc demişki 22 Ekim 09 11:22 

   çok güzel bende onun torunuyum ya::)

  4. aslı demişki 08 Kasım 09 03:50 

   bizde torunlarıyız ama müzik ödevi içi biraz kısa olsaydı keske

  5. buse demişki 18 Kasım 09 10:34 

   aslı arkadaşımızın dediğine katılıyorum

  6. özge nur demişki 20 Kasım 09 04:48 

   çoooooooooooook uzuuuuuuuuuuuuuuuuuuun.

  7. ali demişki 23 Kasım 09 10:07 

   ulan nedir bu müzikçiden çektiğimiz yeterrrrrrrrrrrr

  8. büşra demişki 29 Kasım 09 10:29 

   bence gayet iyii ve güzel

  9. caca demişki 01 Aralık 09 10:55 

   güzel İşime yaradı ama biraz uzun

   :D:D:D:D:D:D

  10. rabiya demişki 02 Aralık 09 10:40 

   ÇOK GÜZEL AMA BİRAZ UZUN

  11. eda demişki 03 Aralık 09 08:20 

   çok güzel. fakat çok uzun. keşke biraz daha kısa olsaydı.

  12. SENA demişki 03 Aralık 09 11:28 

   bencede biraz uzun olmuş ama biz bunu okuyunca özetlemek kolay oluyor arkadaşlar lütfen hazıra alışmayalım :D

  13. SENA demişki 03 Aralık 09 11:29 

   arkadaşlar bizim için geniş kapsamlı yazılar daha iyi çünkü bunları okuyup özet çıkarınca daha iyi anlarızn konuyuu:):P

  14. gamze demişki 07 Aralık 09 09:57 

   daha oukumadım gerçekten baya bi uzunnnnnnnnnnnnnnnnnn

  15. dilek demişki 10 Aralık 09 09:02 

   bence benim işime yaradı ama çok uzun muş yaaaa(herkes)öylediyo

  16. nurşah demişki 10 Aralık 09 09:05 

   benceeeeeeeee güzel çok uzunnn &küçük yazlmşşşşşşşşş

  17. oguzhan demişki 10 Aralık 09 09:45 

   çoooooooooooooookkkkkkk uzun muzik icin ariom ama bizim muzikci deli,manyak yhaaaa

  18. mbrek demişki 11 Aralık 09 01:24 

   müzik için arom hoca deli mizikten yazılı yapıo bu hoca da vr

  19. dilara demişki 11 Aralık 09 12:52 

   ya ama çok uzun bu özeti yokmu bunun bunu yazana kada rcanı cıkar insanın dimi yhani

  20. ceren demişki 12 Aralık 09 06:43 

   aslıya katılıyorum keşke müzik ödevi için biraz daha kısa olsa

  21. sena demişki 16 Aralık 09 14:40 

   ya bu ne be çoookkkkkk uzuuunnnnnn nedir bu müzikçiden çektiğimizzzz

  22. IbrahIm demişki 16 Aralık 09 16:38 

   yaşınız küçük sanırım. bu beste bizim özümüz, kimliğimiz ..

  23. buket demişki 21 Aralık 09 04:56 

   yhaaaaaaaaaa bu çok uzun bunu yazna kadar canı çıkar insanın

  24. feyzanur demişki 21 Aralık 09 11:35 

   ben bu müzikçiden çektiğimi başkasından çekmem

  25. irem demişki 21 Aralık 09 11:38 

   feyzanura katılıyorum

  26. irem demişki 21 Aralık 09 11:38 

   bbbbööööööööööööööööt

  27. feyza demişki 22 Aralık 09 09:15 

   ya bu ne lan biz öldürcenıs mi siz yawww….!!!!!!!….??????

  28. nurdan demişki 23 Aralık 09 04:05 

   herkes benim gibi uzun olduğunumu düşünüyor

  29. orçun demişki 23 Aralık 09 09:09 

   ben müzik ödevi için girdim fakat ben yazana kadar 5 saat geçti

  30. ali dememişki demişki 23 Aralık 09 11:23 

   çok kısa

  31. can demişki 27 Aralık 09 03:00 

   çok ii drama yapcaz biz lan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1<_—_

  32. yasin demişki 28 Aralık 09 07:05 

   çok uzun be abi dönem ödevi yapıcağız,destan yazmıcağız

  33. helli demişki 29 Aralık 09 12:10 

   allah belasını versin

  34. gamze demişki 07 Ocak 10 04:32 

   çok uzun ya müzik için bu öffff daha kısa olsaydı keşke……..

  35. semranur demişki 07 Ocak 10 04:33 

   iğrenç……

  36. mahmuuuuuut demişki 10 Ocak 10 10:52 

   çok kısa olmuş be abi 10 saate ançak yazdık destan mı buuuuuuuuuuuuu? akıl var mantık var özetliyemezmiydiniz

  37. yaren demişki 10 Ocak 10 11:20 

   çooooooooooooooooooooooooooooook uuuuuuuuuuuuuzzzzzzunnnnnnnnnnn

  38. murat demişki 12 Ocak 10 11:23 

   bence süperrrrrrrrrrrrrrr

  39. züleyha demişki 13 Ocak 10 11:39 

   sanki müzik işlediğimiz var da müzik ödevi alıoz yha deli olazzaamm !!!!!!!!!!!!!!!

  40. yavuz demişki 14 Ocak 10 14:43 

   Bu öğrencileri anlamak zor. Yazıyı bir emek ile ortaya çıkmış. Şükredip gerekiyorsa özetlemek varken, bir “uzun yazı” lafı tutturulmuş gidiyor. Bir çoğunun ödev için aldığı yazıyı okuduğunu da sanmıyorum. Çok yazık.

  41. can demişki 16 Şubat 10 09:55 

   güzel ama cok uzun

  42. can demişki 16 Şubat 10 09:56 

   biraz kısalt sanız

  43. nihal demişki 18 Şubat 10 11:41 

   ayy cok ineksin b i yandab doğru diosun ama

  44. hatice demişki 19 Şubat 10 12:19 

   uzunnnn ama yinede yazmak da güzell

  45. hilal demişki 02 Mart 10 04:06 

   çok beğendim ama çok uzun

  46. gizem ;) demişki 04 Mart 10 11:08 

   hmm… işime yaradı ama az… türkçe dersi içinde biraz uzun ama yinede emeğe saygı…

  47. eren demişki 05 Mart 10 06:39 

   istiklal marşını okumayı çoooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkk seviyorum

  48. buse demişki 05 Mart 10 06:42 

   çanakkale şehitlerine yoluyorum

  49. ceren naz demişki 09 Mart 10 07:08 

   çoook am çook güzel ama aslında çok uzun olsun ama bizim bu müzik öğretmeninden çok ama çok çekeceğimiz var bunelan böyle ödevmi verilir bide kısa istemiyor çıktıda olmuyacak bunu yazana kadar kollarım koptu ama olsun işime yaradı bu müzik öğretmenlerinde ödev konusunda nefret ediyorum ve çokta gıcıklar yaaaaaa böyle bir şey olamaz gıcıklar diğer kişilerinde dediğine göre hiç biri müzik öğretmenlerini ödev konusunda benim gibi hiç sev miyorlar iyide yapıyoooooooooorlar………byby

  50. Beski demişki 10 Mart 10 11:20 

   Atatürk ve silah arkadaşları o kadar zor günlerde ne büyük işler başarmışi, Mehmet Akif Ersoy nasıl bir duyguyla İstiklal Marşı yazmış, siz burada çok uzun, bizi öldürecekmisiniz şeklinde feryat ediyorsunuz. Utanın be,varsa bugün aranızdan biri İstiklal Marşı kalitesinde bir eser ortaya çıkarabilece?
   Ya susun, yazdıklarınızdan utanın, ya da çekin gidin bu memleketten

  51. gizem demişki 13 Mayıs 10 07:44 

   hep aynı yazı

  52. erman kuzu demişki 20 Eylül 10 06:28 

   çok kısa

  53. gökhan demişki 20 Eylül 10 08:51 

   oha yaaa ok uzun müzik için arıom bu hoca değil manyak

  54. hgjgjıehvş demişki 20 Eylül 10 09:13 

   biraz daha kızaaa olsaydı keşke heryerde uzunnn

  55. reyhan demişki 21 Eylül 10 08:48 

   çokda uzun olsa okumaya değer çünki biz bu vatanın çocuklarıyız

  56. ece demişki 21 Eylül 10 08:51 

   ya kısası yokmun ya her tarafta aynı şey yinede saolun!!!!!!!!!!!

  57. selda demişki 21 Eylül 10 22:08 

   iiii de biraz kıtaları uzun değilmiiiiiiiii sizce aarkadaşlarr?

  58. selda demişki 21 Eylül 10 22:09 

   çok iiiiiiiiii

  59. selda demişki 21 Eylül 10 22:10 

   şaka yapmısstım

  60. kübra demişki 22 Eylül 10 04:44 

   bu ne lan hiç okumadım hiçte beğenmedim çok uzunnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ben bunu nasıl yazcam lan

  61. mısra demişki 22 Eylül 10 05:06 

   nie biraz kısa deill ama olsun yinede işime yaradıı

  62. asli demişki 22 Eylül 10 06:56 

   çok zun ama okuyunca özeti çok çabk çıkıyo ben ce güzel ellerine şağlık bunu yapanlra

  63. çiğdem demişki 23 Eylül 10 07:50 

   çok işime yaradı fakat çok uzun keşke birazcık kısa olsaydıııııııııııııııı:)

  64. BEYZA NUR demişki 24 Eylül 10 05:57 

   lan ben diyorum ki özeti bunlar bana ne veriyo embesillermi neyler

  65. tatlı bela demişki 24 Eylül 10 08:03 

   yha uzun hmde coq uzun pufff…..

  66. eliff demişki 24 Eylül 10 08:29 

   ne kadar sacma

  67. eliff demişki 24 Eylül 10 08:29 

   nefret edıorm muzktn beeee

  68. eliff demişki 24 Eylül 10 08:30 

   sahın qnqa senı sewıore

  69. eliff demişki 24 Eylül 10 08:38 

   eyyyyyy

  70. qamzee demişki 24 Eylül 10 08:39 

   bçhhhyyttt

  71. qamzee demişki 24 Eylül 10 08:40 

   qüzel kısa ısdeee

  72. çılgın demişki 24 Eylül 10 23:38 

   bence güzel uzun olması işime daha çok yaradı ama kısaltmaları ii yazana kadar parmaklarım kopacak bu müzikçiyi Allah bildiği gibi yapsın

  73. şin çe yank demişki 26 Eylül 10 02:48 

   çok güzel ama biraz uzun o zamanları düşünüyorum da bazennnn:(

  74. Şeyda demişki 26 Eylül 10 05:06 

   Çookkkkkk Uzunnn Kıpata Cıqmaz qııııııIııııı :((:((

  75. erkal demişki 26 Eylül 10 23:43 

   çok güzel olmamiş.Hiç beğenmedim.şaka yaptım çoooooook beğendimmmmmmmmmmmmmmmmm………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  76. esma demişki 27 Eylül 10 05:10 

   gAYeT İi..;)

  77. can bektaş demişki 27 Eylül 10 05:52 

   hay ben bu müzikçilerin taaa ……………………..

  78. mustafa demişki 27 Eylül 10 07:00 

   Müzik ödeci yeri dar onun için aza daha kısa yapsaydınız sevmedim şahsen az daha kısa ve öz yapın !!!!!!

  79. mustafa demişki 27 Eylül 10 07:00 

   off kısaltın yhaf yhaf ben arifnihat asyadan 8E den mustafa demir

  80. ahmet demişki 27 Eylül 10 08:19 

   xside

  81. ahmet demişki 27 Eylül 10 08:19 

   metin2 oynayan vermı çar satılır 99lewel

  82. erdem demişki 27 Eylül 10 08:50 

   kimin dişi çürükkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  83. erdem demişki 27 Eylül 10 08:51 

   kimin 5 dişi çürükkkkkkkkkkkkkkkkkk benimmmmmmmmmmmmmmmmm
   :)

  84. furkan demişki 27 Eylül 10 08:58 

   ben bu müzikçinin dıddddddd…..

  85. sadık demişki 27 Eylül 10 10:14 

   cooooook iyi bir marş

  86. ahmet demişki 28 Eylül 10 03:54 

   kolaysa sennnnnnnn yazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  87. ahmet demişki 28 Eylül 10 03:55 

   hadi lan ordan

  88. emre demişki 28 Eylül 10 06:25 

   biraz daha uzun olsaydı dünyayı 1 tur atacaktı

  89. şükriye ve şüheda demişki 28 Eylül 10 06:32 

   ulan salakmısınız uzun olduğunu bizde görüyoruz heralde manYakmısınız mallak paraylamı herkes kullanıyo,ağzılarınA; s*kramın a.q

  90. şükriye ve şüheda demişki 28 Eylül 10 06:35 

   bk gizem farklı olsaydı oraya deli diE senninde katarlardII

  91. şükriye ve şüheda demişki 28 Eylül 10 06:36 

   bu kadar yeterli dersiniİ almışsındır

  92. aybüke demişki 28 Eylül 10 10:14 

   çok güzel bilgiler war ama çokk uzunn ama özet çıkarınca daha iyi anlarız ve kısa ve öz oolurr tşklerrr

  93. kevser demişki 28 Eylül 10 10:29 

   ödevim için uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuzzzzzzzzzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnn yeterrrrrrrrrrrrr bu müzikçilerden çektiğimizzzzzzzz

  94. rümeysa demişki 28 Eylül 10 10:44 

   çokkk uzun ama yinede işimize yaradı:))

  95. rümeysa demişki 28 Eylül 10 10:48 

   bu müzikci çektiğimiz çile ne yhaaaaaaaaaa ooffffffff

  96. buse308 demişki 29 Eylül 10 04:49 

   ya çok uzun kısasını bulana kadar çalışıcağım. müzik öğretmenimizin verdiği tüm ödevler zaten uzundu.çakmak i ö o
   :(

  97. buse308 demişki 29 Eylül 10 04:49 

   biraz kısaltsalar :):):):)

  98. buse308 demişki 29 Eylül 10 05:45 

   neyse kısalttım oh be kurtuldum :D :D

  99. buse308 demişki 29 Eylül 10 05:46 

   darısı başınız, ;D

  100. emir demişki 29 Eylül 10 08:58 

   çok süper hoca bana 100 verdi bi daha ödevlerimi burda yapacam

  101. moco demişki 29 Eylül 10 09:23 

   sallamışşın ama tutmamış

  102. buse demişki 29 Eylül 10 11:35 

   uffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff cokkkkkkkkkkkkkkkkkkk zoooororrrrrrrrrrrrrororrrrrrrrrro

  103. elif demişki 30 Eylül 10 04:19 

   biraz daha az veya özetleyerek yazsaydınız keşke
   yine de çok duyguluymuş

  104. elif demişki 30 Eylül 10 04:21 

   biraz daha az veya özetleyerek yazsaydınız keşke
   yine de çok duyguluymuş.

  105. rumeysa demişki 30 Eylül 10 07:14 

   çok güzel olmuş harika fakat çok uzun

  106. kübra demişki 30 Eylül 10 09:42 

   bence çok güzel keşke biraz daha kısa olsaydı

  107. ezel aş demişki 30 Eylül 10 10:11 

   ama naplım ödev zorunlu kılıyolar ya sinir oluyom insan biraz acır bizlerde ya kendilerini düşünüosalar bizi de düşünsünler biraz

  108. sanane demişki 01 Ekim 10 02:39 

   bence çok uzun bana kısa lazım

  109. ebru yılmaz demişki 01 Ekim 10 10:30 

   bence bu ne anlatı anlamadım

  110. ebru yılmaz demişki 01 Ekim 10 10:31 

   bune be ya resimler çok çirkin

  111. ebru yılmaz demişki 01 Ekim 10 10:32 

   bunda hiç yoorum yazcak bie yok

  112. ebru yılmaz demişki 01 Ekim 10 10:32 

   buseeee

  113. şuleem demişki 03 Ekim 10 03:21 

   eycedir anam xD xD

  114. meltem demişki 03 Ekim 10 05:46 

   offf bu ne yha işimiz gücümüz yok bununla uğraşıyoruz şuna bak:(

  115. meltem demişki 03 Ekim 10 05:48 

   ama yinede güzel olmuş

  116. tayfun demişki 03 Ekim 10 06:42 

   çok uzun olmuş

  117. ibrahim demişki 03 Ekim 10 09:21 

   valla çok güzel anlatım saygılarımla

  118. ibrahim demişki 03 Ekim 10 09:23 

   valla: biraz uzun ama işimi gördü

  119. fatma demişki 03 Ekim 10 09:58 

   işime çokkk yaradı çookk saolunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  120. fatma demişki 03 Ekim 10 10:01 

   am bi yandanda müzük hocasına çok kızım ne yav bizim çektimizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  121. ibrahim demişki 04 Ekim 10 03:31 

   siz uzun şeyler yüklüyorsunuz ya ben hamza

  122. nazlı demişki 04 Ekim 10 04:07 

   allaha şükürki bunuda yazan bulunmuş

  123. nazlı demişki 04 Ekim 10 04:12 

   tmm uzun ama ödev gereğiyle yapmak zorundayız

  124. maraz demişki 04 Ekim 10 08:15 

   müzik hocası bize arştırma verdi bende buraya baktım ama çok uzun o yüzden yazmıyorum

  125. savaş tunalı demişki 04 Ekim 10 10:47 

   doğru düzgün bilgi yokkkk
   :(

  126. savaş tunalı demişki 04 Ekim 10 10:48 

   heppppp ayyyynnnnııı
   :/
   :(
   :/

  127. x...d demişki 04 Ekim 10 11:43 

   ii ama uzun olmuşşşşş xD

  128. hilal gökce demişki 05 Ekim 10 12:25 

   müzik ödevi için yeterince ve fazla uzunnnnnnn :/(

  129. özgür demişki 06 Ekim 10 04:17 

   aslında müziği svmem ama bu ödevi yapmak zorundayım
   fakat yinede çooooooooooooooooooooook uzun

  130. ninen demişki 06 Ekim 10 08:37 

   mürekkebi bol buldunuz heralde uzattıkça uzatmışsınızz

  131. aytugan demişki 07 Ekim 10 08:44 

   çooooook uzun

  132. esmer qirl demişki 08 Ekim 10 11:40 

   yaaa çok uzun bunu nasıl yazalım insaf edinnn yeterrr nedir bu müzikçiden çeltiğimiz *?****?*??…..

  133. esmer qirl demişki 08 Ekim 10 11:45 

   ama.. Atamız için değer ve bu besteyi yazmak için uğraşan Mehmet Akif Ersoya biz onların torunlarıyız onlara layık olmaya çalışıyorum Beski arkadaşımızın dediğine katılıyorum.. :) :)

  134. CéymiSs demişki 10 Ekim 10 03:46 

   Ben de 6′ ya yeni qeCtim.! Müzik HocamıS iKi KıtaLı oLan müzik caLısmaSını iSLerken bu Cıktı.. Ammada uZun yani bi kıSası y0kmuydu Layn bununnn :D Ama ben baSını yazıCam xDéé qereK duyduqum böLümünü FeLaaan AnLayacktıR eLbet nede oLsa bunLarı kaC öqRenciye yaptıRmıs ve de kendiSinin de biLmesi qeRekiR……. :) :) :)

  135. berna demişki 10 Ekim 10 04:57 

   çok uzun bu yaa bizim müzikçide 3 sayfadan az olmucak dedi en az 3 sayfaymış çok bilisa kendi yazsın… Ben üç sayfayı yazan kadar saatler geçer yok çıktı yokmuş elimizle yazcakmışız birde pilot kalemle yazcakmışız.Eğer yanlış yazarsak hadi bakam o kağıdı at yeni sayfa al tekrar başla off offf nedir bizim bu öğretmenlerden çektiğimiz.

  136. gabriella demişki 10 Ekim 10 06:38 

   bu ne yaaaa kırk gün sonra anca biter off

  137. carsı demişki 11 Ekim 10 09:39 

   ya tmm güzelde özetlesenız olmazmı?

  138. carsı demişki 11 Ekim 10 09:39 

   insallah özetlersiniz=))

  139. edanur dağlı demişki 12 Ekim 10 06:15 

   türkçe için olsa anlarımda müzik için çok uzun insan biraz özet halinde yazrdııııııı!

  140. zeynep demişki 12 Ekim 10 07:20 

   bencede güzel ama biraz daha kısa olsaymış daha iyi olacaktı

  141. deniz demişki 12 Ekim 10 13:00 

   SÜPERDİ İŞİME ÇOK YARADI AMA GERCEKTEN ÇOK UZUNDU BUNU DAH KISASINI BULURMUSUNUZ YİNEDİ SAOL ………………XDXDXDXD………….=)

  142. deniz demişki 12 Ekim 10 13:01 

   XD….YE …….SÜPER ..=)XD

  143. deniz demişki 12 Ekim 10 13:03 

   HA BEN BU MÜZÜK ÖĞRETMEMLERİNİ BU NE YA BÖYLE ÖDEVMİ VERİLİRMİŞ …NEFRET EDİLOM BU MÜZÜK HOCALARINDAN ZATEN BUSURÜ ÖDEV VAR YETMİYORMUŞ GİBİ BİDE BUNLAR ÇIK BİREZ İNAF YA ………………..ŞEYTEN DİYORKİ KALK DERS ÇALIŞ ….AMA BNE İYİ ÇOCUĞUM ŞEYTANA UYMUCAM .XD

  144. tuğba demişki 14 Ekim 10 08:02 

   yha müzik ödewi için biraz daha olabilirdi…:):):)

  145. tuğba demişki 14 Ekim 10 08:03 

   lütfen biraz daha kısa olsun

  146. cemil demişki 16 Ekim 10 04:28 

   :D bence uzun oma güzel olmuş tamda aradıgım.(ödev)56siirtli56 fblicemil

  147. cemil demişki 16 Ekim 10 04:29 

   ;D

  148. cemil demişki 16 Ekim 10 04:29 

   ;)

  149. supi demişki 18 Ekim 10 10:45 

   çok güzel hocam süper dedi

  150. cooo demişki 18 Ekim 10 11:22 

   müzik öğretmeni çok ciddi bi site olsun dediiiii umarım öyledir…

  151. damla demişki 19 Ekim 10 00:24 

   çok uzun bu alt tarafı muzik ödevi yapacaz yorumlara baktım çok doğru

  152. damla demişki 19 Ekim 10 00:30 

   bana lazım olanları yazıdım gerikalanı yazımadım

  153. ahmet demişki 19 Ekim 10 04:12 

   kesin be bu milli marşımız buna laf atılmaz tamammı

  154. deniz demişki 19 Ekim 10 04:23 

   İN AŞAĞIYA ÖLÜMÜNE SEVERSİN İŞT EO ZAMANNNNNN ONU İYİCE TANIYINCA FARKINDA OLMASIN AMA ONUN İÇİN ÖLMEK İSTERSİN İŞTE O ZAMAN ANLARSIN ONU GEVDİĞİNİ

  155. çisem demişki 24 Ekim 10 13:03 

   işime yaradı ama çok uzun müzıkçıde bulms vercek odev…….

  156. duygu demişki 25 Ekim 10 04:51 

   ben bunu istememiştim

  157. kanarya demişki 27 Ekim 10 09:18 

   çok şapşalca

  158. aslan demişki 27 Ekim 10 09:18 

   çok malca

  159. crazy demişki 01 Kasım 10 08:58 

   yhaa bu çooook uzun nasıl yazıcam bunuu :S

  160. aygül... demişki 02 Kasım 10 10:05 

   yaaaa çoookkk uzun ama müzik ödevi için gerekli lütfen daha öz ve kısa olsun..::DD

  161. cnm öykü demişki 02 Kasım 10 10:07 

   çoook güzel süpersiniz yha XXDD

  162. peri demişki 10 Kasım 10 08:50 

   allah blanızı versn odev yapm bide bunu kısalt şimdi o*ruspu cocuklarııııı

  163. krm demişki 25 Kasım 10 08:20 

   bütün müzikçlr bunu vermek zorunda mı yaa offf

  164. esra demişki 25 Kasım 10 12:12 

   çok uzun ya bu kısaltılmışı yokmuydu nefter ediyorum ya şu müzikçiden

  165. esra demişki 25 Kasım 10 12:13 

   çok uzun ya bu kısaltılmışı yokmuydu nefter ediyorum ya şu müzikçiden(çağla hocadan)biraz kısaaltın şunu

  166. furkan alkan 4. sınıf demişki 01 Aralık 10 15:07 

   ya bizim müzik perf görevi bu ama cokkkkkkkkkkkk uzunmuş!
   bunu ben yazamam ki!

  167. furkan alkan 4. sınıf demişki 01 Aralık 10 15:08 

   ama çok iyi de yapmıslar sağolsunlar!!! ama çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkk
   uuuuuuuuuuuuuuzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnn

  168. duyqu demişki 29 Aralık 10 11:38 

   yha arkadaşLar dert ettiğiniz şeye baqın hepiniz uzun diosunuz… kendini kısaLtın sonunu kendini getirn bu kadar uzatmayın Lütfen…:D

  169. başak demişki 01 Ocak 11 07:00 

   çok uzunnnnnnnnnnnnnnnn

  170. duyqu demişki 03 Ocak 11 12:49 

   haLa aynı şeyden bahsediyosunuz(Lütfen kısaLtın bu kadar benceiL oLmayın Lütfen)…)

  171. Ayşe demişki 28 Şubat 11 08:56 

   ÇOK UZUN . .s :D

  172. beyzanur demişki 02 Nisan 11 11:30 

   bence hiç uzun deği ve basit

  173. duygu demişki 18 Nisan 11 10:28 

   gercekten ck kısaymıs tesekkür ederim yani o kadar kısaki 5 dk yazdım cıldırcaktın sanki yazarken bune be destanmı kısa demiştim kısa

  174. sinem demişki 12 Mayıs 11 11:36 

   çooooook uuuuzuuuuunnnnnnn… daha kısası yokmuydu yaaa…

  175. taha demişki 26 Eylül 11 12:09 

   çok ama çok uzun fakat yinede işime yaradı

  176. nisa123 demişki 06 Şubat 12 09:22 

   işime yarasa şaşardım yaaa bi bok yazmıyo yaa!!!

  177. nevzat demişki 27 Şubat 12 09:28 

   bune laa cok uzun!!

  178. Hulya demişki 27 Şubat 12 09:30 

   off cok uzun ama yazmak zorundayim hocadan azar isitemem yeni biraktim ben o isleri
   .D

  179. YaLniz qirdap demişki 27 Şubat 12 09:33 

   Laa qedekLer sizi keL dedenin eLine veririm Havis eder haa bu arada benim adim tuqrul unver faceden ekLen sohpet edekk hahahahaha

  180. seda demişki 01 Mart 12 09:23 

   ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKK UZUN OLMASI ZORUNDA MI???

  181. nurgül demişki 08 Mart 12 06:33 

   çookk uzunnnnnn ben bunu okuyana kadarrrr :))

  182. ece demişki 08 Mayıs 12 12:36 

   Tam not için hadi gençler !!!! :D

  183. serseri peri demişki 22 Eylül 12 23:46 

   bence çok ta uzun değil 15 dk da yazarımm

  184. nur demişki 24 Eylül 13 11:55 

   saoğol müzik ödevim bitti ama bidakini özet yapın =)

  Yorumlarınızla Bize Eşlik Edin. Üye Olmadan Yorum Yapabilirsiniz.