Sağlık , Tatil, Otomobil , Araba , Mobilya , Alışveriş,wikipedi,2015,örnekleri,modelleri,dinle,indir,izle,albüm,hastalık,hastane,bitkiler,bitkisel ilaç,bedava,ücretsiz,yemek tarifleri,canlı,full,twiiter

istiklal marşının yazılma süreci ve bestelenme süreci

10 Ekim 2009 Yazan  
Kategori Genel

İstiklal marşının, marşımızın yazılma süreci ve bestelenme süreci. Bu sürecin nasıl işlediği hakkındaki bilgilere bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İstiklal marşı Ülkemizin Milli Marşıdır. İçindeki Sözler ve Anlamlar kadar yazılma sürecide bir o kadar önemlidir. Öyleki Yazar Mehmek Akif Ersoy Yarışmayı kazanırsam ödül almayacağım bu bir Milli görevdir sözlerini kullanmıştır. Umarım Kimliğimizi ve benliğimizi asla unutmayız. Biz Böyle Ataların torunlarıyız ;)

Türkiye de, ulusal marş yazılması önerisi, önce 1920 yılında İsmet Paşa dan (İnönü) geldi. Maarif Vekaletinde bu öneriyi dikkate alarak bir yarışma düzenledi. O günlerde Türk Kurtuluş savaşı en heyecanlı günlerini yaşıyordu; toplumda ulusal bilinci pekiştirecek, ulusçuluk duygusunu daha da canlı kılacak bir marşa gereksinme duyuluyordu. Yarışmada ayrıca güfteyi yazacak olana 500TL, besteyi yazacak olana 1.000TL. ödül vereceği duyuruldu. Yarışmaya katılan 724 şiirden hiçbiri başarılı bulunmadı. Mehmet Akif Ersoy, böyle bir ödülden rahatsızlık duyduğu için yarışmaya katılmamıştı. Dönemin Maarif Vekil Hamdullah Suphi (Tanrıöver) ,Mehmet Akif e Mektup yazıp, kendisi için sakıncalı gördüğü konularda güvence verdikten sonra Mehmet Akif, 48 saat gibi kısa bir sürede marşın güftesini yazıp imzasız olarak Maali Vekaline gönderdi. T.B.M.M nin 1 Mart 1921 tarihli toplantısında okunan bu şiir, 12 Mart 1921 tarihli toplantıda da ulusal marş olarak kabul edildi.

Marşın Bestelenmesi: İstiklâl Marşı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin milli marşıdır. Sözleri Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921de resmen milli marş olarak kabul edildi. 1924 yılında Ali Rıfat Çağatayın bestesi kabul edildi. 1930 yılına kadar kullanılan bu beste, bu tarihte Cumhurbaşkanlığı Orkestrası şefi olan Osman Zeki Üngörün bestesi ile değiştirildi. Marşın armonik düzenlemesi Edgar Manas, bando düzenlemesi ise İhsan Servet Künçer tarafından yapıldı. Günümüzde de aynı beste kullanılmaktadır. İstiklal Marşı”nın yalnızca ilk iki kıtası bestelenmiştir.

İSTİKLAL MARŞIMIZIN BESTELENİŞ HİKÂYESİ

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin de bir milli marşı olmalıydı. Daha Cumhuriyet kurulmadan İstiklâl Savaşı sırasında, Garp Cephesi Komutanlığı’ndan bu arzu doğmuştu. Durum, sonradan Maârif Vekili olan Hamdullah Suphi’ye havale edildi. Böylece Türk milli marşı olarak “İstiklâl Marşı” adı ile yaptırılacak marşın hazırlıklarına girildi. Beste ve güfte için beşer yüz lira armağan kararlaştırılarak genelge ve mektuplarla bütün yurda duyuruldu.

Önce şiir seçilip sonra beste yarışması açılacaktı. Şiir yarışmasına yurdun dört bir yanından tam 724 şiir gönderildi. Komisyon bunlardan yedisini seçerek bastırdı ve meclis üyelerine dağıttı.

Atatürk’ün başkanlığında TBMM’nin 12.03.1921 günkü celsesinde Mehmet Akif Ersoy’un şiiri defalarca okutturularak alkışlar arasında milli marş olarak bestelenmek üzere seçildi.

Beste yarışması ise güfte kadar ilgi görmedi. Bu da memleketin o zamanki musiki durumunu yansıtmaktadır. Beste yarışmasına ancak 24 besteci katılmıştı. Bunlardan bazıları şunlardır:

Ahmet Cemalettin Çin kılıç, Ahmet Yekta Madran, Ali Rifat Çağatay, Asım Bey, Bedri Zabaç, Hasan Basri Çantay, H. Saadettin Arel, İsmail Hakkı Bey, İsmail Zühdü, Kazım Uz, Lemi Atlı, Mehmet Baha Pars, Mustafa Sunar, Rauf Yekta, Saadettin Kaynak, Zati Arca, Zeki Üngör.

Güfte yarışması sonuçlandırıldıktan sonra Anadolu’daki savaş iyice kızıştığı sıralarda beste yarışması ilgisini tabii olarak kaybetmiştir. Buna rağmen muhiti olan bestekârlar faaliyetten geri durmamışlar ve kendi bestelerini yaymaya uğraşmışlardır.

O sıralarda Edirne’de müzik öğretmeni bulunan Ahmet Yekta Madran, kendi marşını Edirne ve havalisinde yaymaya ve söyletmeye başlamıştır. İzmir’de müzik öğretmeni bulunan İsmail Zühdü de kendi marşını İzmir ve havalisi ile Eskişehir’de yaymakta idi. Ankara’da da Zeki Üngör’ün marşı söylenmekte olup İstanbul’da ise iki marş söylenip yayınlanmaktaydı. Bunlar da İstanbul tarafında bir çok mekteplerde öğretmenlik yapan Zati Arca’nın, Kadıköy tarafında ise Ali Rifat Çağatay’ın bestesi söylenmekteydi.

Bu durum birkaç yıl böylece devam etmiş ve 1924’te Ankara’da maârif vekaletinde toplanan bir kurul, Ali Rifat Çağatay’ın marşını resmi marş olarak kabul ederek ilgili kurullar ile bütün okullara bildirmiştir. Bu marş, 1924’ten 1930 yıllarına kadar söylenip çalındıktan sonra 1930 sıralarında yeni bir emirle Riyaseti Cumhur Orkestrası şefi Zeki Üngör’ün bestesi milli marş bestesi olarak kabul edilmiştir. Zeki Üngör, İstiklâl Marşı’nın besteleniş hikayesini şöyle anlatmıştır: “İstiklâl savaşının devam ettiği sıralarda ben, Muzika-i Humayun muallimi idim. Yani doğrudan doğruya Saray’a ve Vahdettin’e bağlıydık. Bando, Fasıl Takımı ve Orkestra benim emrimde idi.

Şişli’de Uğurlu Han’ın 4 numarasında oturuyordum. Kurtuluş ordusu süvarilerinin İzmir’e girdiklerinden iki veya üç gün sonra evimde, Talim-Terbiye Heyeti azası ve terbiye mütehassısı dostum Haydar merhumla oturuyorduk. Kapı çalındı. İlkokul öğretmeni İhsan merhum geldi. Büyük bir heyecan içinde, süvarilerin İzmir’e girişlerini anlatmaya başladı. Hepimiz coşmuştuk. Hemen kalkıp piyano başına geçtim. Ve derhal içimde doğan parçayı çalmaya koyuldum.

İlk etapta marşın giriş kısmındaki akoru oluşturdum. Bu şekilde iki, üç mezür yaptım. Arkadaşlarım: “Aman dediler, bu çok güzel bir şey olacak.” Bunun üzerine İhsan’a İzmir’in kurtuluşunu ve büyük zaferi bütün teferruatı ile anlatmasını rica ettim. O anlattı, ben çaldım. Böylece kısa zamanda eserin taslağı ortaya çıktı. Ertesi gün de çalıştım. İki gün sonra beste bitti.

 • ürüp arkadaşlara gösterdim. Çok beğendiler. Bunun üzerine bu müziği milli marş olarak takdime karar verdim. Kıymeti hakkında daha kat’i bir fikir edinmek maksadıyla da besteyi Viyana Konservatuarı direktörüne gönderdim. On gün sonra direktörden gelen mektupta, eserin çok orijinal bulunduğu ve melodisinin Türk milletinin ihtişamına yakışacak şekilde olduğu belirtilerek tebrik ediliyordum. Bu mektup geldikten on beş gün sonra beni Ankara’dan çağırdılar, gittim. Bana Muzika-i Humayun’u bütün kadrosu ile Ankara’ya nakletmek vazifesi verildi. Bunun üzerine tekrar İstanbul’a döndüm. Ve Ankara’ya ilk olarak başlarında piyanist Sabri’nin bulunduğu beş kişilik bir heyet yolladım. Vahdettin henüz padişah olduğu için bu işleri gizli yapıyorduk. Bir ay sonra da kimseye bir şey söylemeden Ankara’ya gittim. Ve hemen İstanbul’daki arkadaşları bir telgrafla çağırdım. Üç gün sonra geldiler. Böylece milli marşı bu heyete ilk defa Ankara’da verilen o baloda Atatürk’ün huzurunda çaldık. İşte milli marş böyle bestelendi.”Bestekarın bu anlatışından, eseri önce sözsüz olarak bestelediği ve daha sonra Mehmet Akif’in şiirini besteye giydirdiği anlaşılmaktadır. Bu sebepten meydana gelen prozodi hataları, eser hakkında sonradan yapılan tenkitlerin başlıcası olmuştur. Bestekar yukarıdaki beyanatının bir yerinde her ne kadar, “Bu müziği milli marş olarak takdime karar verdim” diyorsa da, eserdeki ses sahasını halk tabakasını nazara almadan kullanması bestenin milli marş olarak bestelenmediğini meydana çıkarmaktadır. Marştaki bu teknik hatalardan başka ses ritminden ağır çalınıp söylenmesinde bestekarın kusuru başta gelmektedir. Besteci bu durumu şöyle anlatmıştır:

  “Ben İstiklal Marşı’nı bestelerken kulaklarımda İzmir’e koşan atlıların dörtnal sesleri vardı. Eserin başında metronomu (1 dörtlük=80) olan bir eser hiçbir vakit cenaze marşına benzemez.

  Plaklardaki ağır tempolu çalınışı ise; “Sahibi’nin Sesi” stüdyosunda orkestra ile plağa çaldığımız zaman teknisyenler, bunun çok süratli bir marş olduğunu ve dolayısıyla plağın ancak yarısını doldurduğunu söylediler. Bu sebeple plağın aynı yüzüne bir marş daha çalmamızı rica ettiler. Ben böyle bir teklifi kabul edemezdim. O anda aklıma bir şey geldi: “Marşı biraz ağır çalalım, böylece plak dolar. Sonra çalınırken gramofon biraz hızlıya ayarlanır, olur biter” dedim. Bu fikir pek münasip görüldü ve dediğim gibi yapıldı. Fakat bilahare böyle bir fikir vermekle hata ettiğimizi anladım. Çünkü marş çalınırken gramofonun hızlıya ayarlanması icap ettiğini kim bilebilirdi?”

  Görüldüğü gibi tam bir alaturka davranışla İstiklal Marşımızın en can alacak noktası; ritmi, ölü doğrulmuştu.

  Plak yayıldıktan sonra ağır ritim de hafızalara yerleşti ve besteci ölümüne kadar bu ağır ritmi yürüğe

 • ürmeye uğraştı durdu. Ayrıca, marşın Türk temlerini ifade etmediği ve hatta “Karmen Silva” isimli bir operetten alındığı da iddia edilmiştir.Daha sonra marşın değiştirilmesi tezi ortaya atılarak yetkili yetkisiz türlü şahıslar tarafından türlü fikirler ileri sürülmüşse de değiştirilmesi fikri tutmamıştır.

  Bu konudaki makul olan umumi kanaat; her ne kadar yeniden daha iyisini yapmak imkânsız değilse de eskisinin artık tarih olmuşluğu hakikati nazara alınarak, bunun üzerinde gerekli rötuşlarla mevcudu onarmaktır

 • Yorumlar

  184 Yorum yap?lm?? "istiklal marşının yazılma süreci ve bestelenme süreci"

  1. rabia demi?ki 11 Ekim 09 03:06 

   çok uzunnnnn

  2. drfghgc demi?ki 22 Ekim 09 11:21 

   bis

  3. drfghgc demi?ki 22 Ekim 09 11:22 

   çok güzel bende onun torunuyum ya::)

  4. aslı demi?ki 08 Kasım 09 03:50 

   bizde torunlarıyız ama müzik ödevi içi biraz kısa olsaydı keske

  5. buse demi?ki 18 Kasım 09 10:34 

   aslı arkadaşımızın dediğine katılıyorum

  6. özge nur demi?ki 20 Kasım 09 04:48 

   çoooooooooooook uzuuuuuuuuuuuuuuuuuuun.

  7. ali demi?ki 23 Kasım 09 10:07 

   ulan nedir bu müzikçiden çektiğimiz yeterrrrrrrrrrrr

  8. büşra demi?ki 29 Kasım 09 10:29 

   bence gayet iyii ve güzel

  9. caca demi?ki 01 Aralık 09 10:55 

   güzel İşime yaradı ama biraz uzun

   :D:D:D:D:D:D

  10. rabiya demi?ki 02 Aralık 09 10:40 

   ÇOK GÜZEL AMA BİRAZ UZUN

  11. eda demi?ki 03 Aralık 09 08:20 

   çok güzel. fakat çok uzun. keşke biraz daha kısa olsaydı.

  12. SENA demi?ki 03 Aralık 09 11:28 

   bencede biraz uzun olmuş ama biz bunu okuyunca özetlemek kolay oluyor arkadaşlar lütfen hazıra alışmayalım :D

  13. SENA demi?ki 03 Aralık 09 11:29 

   arkadaşlar bizim için geniş kapsamlı yazılar daha iyi çünkü bunları okuyup özet çıkarınca daha iyi anlarızn konuyuu:):P

  14. gamze demi?ki 07 Aralık 09 09:57 

   daha oukumadım gerçekten baya bi uzunnnnnnnnnnnnnnnnnn

  15. dilek demi?ki 10 Aralık 09 09:02 

   bence benim işime yaradı ama çok uzun muş yaaaa(herkes)öylediyo

  16. nurşah demi?ki 10 Aralık 09 09:05 

   benceeeeeeeee güzel çok uzunnn &küçük yazlmşşşşşşşşş

  17. oguzhan demi?ki 10 Aralık 09 09:45 

   çoooooooooooooookkkkkkk uzun muzik icin ariom ama bizim muzikci deli,manyak yhaaaa

  18. mbrek demi?ki 11 Aralık 09 01:24 

   müzik için arom hoca deli mizikten yazılı yapıo bu hoca da vr

  19. dilara demi?ki 11 Aralık 09 12:52 

   ya ama çok uzun bu özeti yokmu bunun bunu yazana kada rcanı cıkar insanın dimi yhani

  20. ceren demi?ki 12 Aralık 09 06:43 

   aslıya katılıyorum keşke müzik ödevi için biraz daha kısa olsa

  21. sena demi?ki 16 Aralık 09 14:40 

   ya bu ne be çoookkkkkk uzuuunnnnnn nedir bu müzikçiden çektiğimizzzz

  22. IbrahIm demi?ki 16 Aralık 09 16:38 

   yaşınız küçük sanırım. bu beste bizim özümüz, kimliğimiz ..

  23. buket demi?ki 21 Aralık 09 04:56 

   yhaaaaaaaaaa bu çok uzun bunu yazna kadar canı çıkar insanın

  24. feyzanur demi?ki 21 Aralık 09 11:35 

   ben bu müzikçiden çektiğimi başkasından çekmem

  25. irem demi?ki 21 Aralık 09 11:38 

   feyzanura katılıyorum

  26. irem demi?ki 21 Aralık 09 11:38 

   bbbbööööööööööööööööt

  27. feyza demi?ki 22 Aralık 09 09:15 

   ya bu ne lan biz öldürcenıs mi siz yawww….!!!!!!!….??????

  28. nurdan demi?ki 23 Aralık 09 04:05 

   herkes benim gibi uzun olduğunumu düşünüyor

  29. orçun demi?ki 23 Aralık 09 09:09 

   ben müzik ödevi için girdim fakat ben yazana kadar 5 saat geçti

  30. ali dememişki demi?ki 23 Aralık 09 11:23 

   çok kısa

  31. can demi?ki 27 Aralık 09 03:00 

   çok ii drama yapcaz biz lan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1<_—_

  32. yasin demi?ki 28 Aralık 09 07:05 

   çok uzun be abi dönem ödevi yapıcağız,destan yazmıcağız

  33. helli demi?ki 29 Aralık 09 12:10 

   allah belasını versin

  34. gamze demi?ki 07 Ocak 10 04:32 

   çok uzun ya müzik için bu öffff daha kısa olsaydı keşke……..

  35. semranur demi?ki 07 Ocak 10 04:33 

   iğrenç……

  36. mahmuuuuuut demi?ki 10 Ocak 10 10:52 

   çok kısa olmuş be abi 10 saate ançak yazdık destan mı buuuuuuuuuuuuu? akıl var mantık var özetliyemezmiydiniz

  37. yaren demi?ki 10 Ocak 10 11:20 

   çooooooooooooooooooooooooooooook uuuuuuuuuuuuuzzzzzzunnnnnnnnnnn

  38. murat demi?ki 12 Ocak 10 11:23 

   bence süperrrrrrrrrrrrrrr

  39. züleyha demi?ki 13 Ocak 10 11:39 

   sanki müzik işlediğimiz var da müzik ödevi alıoz yha deli olazzaamm !!!!!!!!!!!!!!!

  40. yavuz demi?ki 14 Ocak 10 14:43 

   Bu öğrencileri anlamak zor. Yazıyı bir emek ile ortaya çıkmış. Şükredip gerekiyorsa özetlemek varken, bir “uzun yazı” lafı tutturulmuş gidiyor. Bir çoğunun ödev için aldığı yazıyı okuduğunu da sanmıyorum. Çok yazık.

  41. can demi?ki 16 Şubat 10 09:55 

   güzel ama cok uzun

  42. can demi?ki 16 Şubat 10 09:56 

   biraz kısalt sanız

  43. nihal demi?ki 18 Şubat 10 11:41 

   ayy cok ineksin b i yandab doğru diosun ama

  44. hatice demi?ki 19 Şubat 10 12:19 

   uzunnnn ama yinede yazmak da güzell

  45. hilal demi?ki 02 Mart 10 04:06 

   çok beğendim ama çok uzun

  46. gizem ;) demi?ki 04 Mart 10 11:08 

   hmm… işime yaradı ama az… türkçe dersi içinde biraz uzun ama yinede emeğe saygı…

  47. eren demi?ki 05 Mart 10 06:39 

   istiklal marşını okumayı çoooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkk seviyorum

  48. buse demi?ki 05 Mart 10 06:42 

   çanakkale şehitlerine yoluyorum

  49. ceren naz demi?ki 09 Mart 10 07:08 

   çoook am çook güzel ama aslında çok uzun olsun ama bizim bu müzik öğretmeninden çok ama çok çekeceğimiz var bunelan böyle ödevmi verilir bide kısa istemiyor çıktıda olmuyacak bunu yazana kadar kollarım koptu ama olsun işime yaradı bu müzik öğretmenlerinde ödev konusunda nefret ediyorum ve çokta gıcıklar yaaaaaa böyle bir şey olamaz gıcıklar diğer kişilerinde dediğine göre hiç biri müzik öğretmenlerini ödev konusunda benim gibi hiç sev miyorlar iyide yapıyoooooooooorlar………byby

  50. Beski demi?ki 10 Mart 10 11:20 

   Atatürk ve silah arkadaşları o kadar zor günlerde ne büyük işler başarmışi, Mehmet Akif Ersoy nasıl bir duyguyla İstiklal Marşı yazmış, siz burada çok uzun, bizi öldürecekmisiniz şeklinde feryat ediyorsunuz. Utanın be,varsa bugün aranızdan biri İstiklal Marşı kalitesinde bir eser ortaya çıkarabilece?
   Ya susun, yazdıklarınızdan utanın, ya da çekin gidin bu memleketten

  51. gizem demi?ki 13 Mayıs 10 07:44 

   hep aynı yazı

  52. erman kuzu demi?ki 20 Eylül 10 06:28 

   çok kısa

  53. gökhan demi?ki 20 Eylül 10 08:51 

   oha yaaa ok uzun müzik için arıom bu hoca değil manyak

  54. hgjgjıehvş demi?ki 20 Eylül 10 09:13 

   biraz daha kızaaa olsaydı keşke heryerde uzunnn

  55. reyhan demi?ki 21 Eylül 10 08:48 

   çokda uzun olsa okumaya değer çünki biz bu vatanın çocuklarıyız

  56. ece demi?ki 21 Eylül 10 08:51 

   ya kısası yokmun ya her tarafta aynı şey yinede saolun!!!!!!!!!!!

  57. selda demi?ki 21 Eylül 10 22:08 

   iiii de biraz kıtaları uzun değilmiiiiiiiii sizce aarkadaşlarr?

  58. selda demi?ki 21 Eylül 10 22:09 

   çok iiiiiiiiii

  59. selda demi?ki 21 Eylül 10 22:10 

   şaka yapmısstım

  60. kübra demi?ki 22 Eylül 10 04:44 

   bu ne lan hiç okumadım hiçte beğenmedim çok uzunnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ben bunu nasıl yazcam lan

  61. mısra demi?ki 22 Eylül 10 05:06 

   nie biraz kısa deill ama olsun yinede işime yaradıı

  62. asli demi?ki 22 Eylül 10 06:56 

   çok zun ama okuyunca özeti çok çabk çıkıyo ben ce güzel ellerine şağlık bunu yapanlra

  63. çiğdem demi?ki 23 Eylül 10 07:50 

   çok işime yaradı fakat çok uzun keşke birazcık kısa olsaydıııııııııııııııı:)

  64. BEYZA NUR demi?ki 24 Eylül 10 05:57 

   lan ben diyorum ki özeti bunlar bana ne veriyo embesillermi neyler

  65. tatlı bela demi?ki 24 Eylül 10 08:03 

   yha uzun hmde coq uzun pufff…..

  66. eliff demi?ki 24 Eylül 10 08:29 

   ne kadar sacma

  67. eliff demi?ki 24 Eylül 10 08:29 

   nefret edıorm muzktn beeee

  68. eliff demi?ki 24 Eylül 10 08:30 

   sahın qnqa senı sewıore

  69. eliff demi?ki 24 Eylül 10 08:38 

   eyyyyyy

  70. qamzee demi?ki 24 Eylül 10 08:39 

   bçhhhyyttt

  71. qamzee demi?ki 24 Eylül 10 08:40 

   qüzel kısa ısdeee

  72. çılgın demi?ki 24 Eylül 10 23:38 

   bence güzel uzun olması işime daha çok yaradı ama kısaltmaları ii yazana kadar parmaklarım kopacak bu müzikçiyi Allah bildiği gibi yapsın

  73. şin çe yank demi?ki 26 Eylül 10 02:48 

   çok güzel ama biraz uzun o zamanları düşünüyorum da bazennnn:(

  74. Şeyda demi?ki 26 Eylül 10 05:06 

   Çookkkkkk Uzunnn Kıpata Cıqmaz qııııııIııııı :((:((

  75. erkal demi?ki 26 Eylül 10 23:43 

   çok güzel olmamiş.Hiç beğenmedim.şaka yaptım çoooooook beğendimmmmmmmmmmmmmmmmm………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  76. esma demi?ki 27 Eylül 10 05:10 

   gAYeT İi..;)

  77. can bektaş demi?ki 27 Eylül 10 05:52 

   hay ben bu müzikçilerin taaa ……………………..

  78. mustafa demi?ki 27 Eylül 10 07:00 

   Müzik ödeci yeri dar onun için aza daha kısa yapsaydınız sevmedim şahsen az daha kısa ve öz yapın !!!!!!

  79. mustafa demi?ki 27 Eylül 10 07:00 

   off kısaltın yhaf yhaf ben arifnihat asyadan 8E den mustafa demir

  80. ahmet demi?ki 27 Eylül 10 08:19 

   xside

  81. ahmet demi?ki 27 Eylül 10 08:19 

   metin2 oynayan vermı çar satılır 99lewel

  82. erdem demi?ki 27 Eylül 10 08:50 

   kimin dişi çürükkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  83. erdem demi?ki 27 Eylül 10 08:51 

   kimin 5 dişi çürükkkkkkkkkkkkkkkkkk benimmmmmmmmmmmmmmmmm
   :)

  84. furkan demi?ki 27 Eylül 10 08:58 

   ben bu müzikçinin dıddddddd…..

  85. sadık demi?ki 27 Eylül 10 10:14 

   cooooook iyi bir marş

  86. ahmet demi?ki 28 Eylül 10 03:54 

   kolaysa sennnnnnnn yazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  87. ahmet demi?ki 28 Eylül 10 03:55 

   hadi lan ordan

  88. emre demi?ki 28 Eylül 10 06:25 

   biraz daha uzun olsaydı dünyayı 1 tur atacaktı

  89. şükriye ve şüheda demi?ki 28 Eylül 10 06:32 

   ulan salakmısınız uzun olduğunu bizde görüyoruz heralde manYakmısınız mallak paraylamı herkes kullanıyo,ağzılarınA; s*kramın a.q

  90. şükriye ve şüheda demi?ki 28 Eylül 10 06:35 

   bk gizem farklı olsaydı oraya deli diE senninde katarlardII

  91. şükriye ve şüheda demi?ki 28 Eylül 10 06:36 

   bu kadar yeterli dersiniİ almışsındır

  92. aybüke demi?ki 28 Eylül 10 10:14 

   çok güzel bilgiler war ama çokk uzunn ama özet çıkarınca daha iyi anlarız ve kısa ve öz oolurr tşklerrr

  93. kevser demi?ki 28 Eylül 10 10:29 

   ödevim için uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuzzzzzzzzzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnn yeterrrrrrrrrrrrr bu müzikçilerden çektiğimizzzzzzzz

  94. rümeysa demi?ki 28 Eylül 10 10:44 

   çokkk uzun ama yinede işimize yaradı:))

  95. rümeysa demi?ki 28 Eylül 10 10:48 

   bu müzikci çektiğimiz çile ne yhaaaaaaaaaa ooffffffff

  96. buse308 demi?ki 29 Eylül 10 04:49 

   ya çok uzun kısasını bulana kadar çalışıcağım. müzik öğretmenimizin verdiği tüm ödevler zaten uzundu.çakmak i ö o
   :(

  97. buse308 demi?ki 29 Eylül 10 04:49 

   biraz kısaltsalar :):):):)

  98. buse308 demi?ki 29 Eylül 10 05:45 

   neyse kısalttım oh be kurtuldum :D :D

  99. buse308 demi?ki 29 Eylül 10 05:46 

   darısı başınız, ;D

  100. emir demi?ki 29 Eylül 10 08:58 

   çok süper hoca bana 100 verdi bi daha ödevlerimi burda yapacam

  101. moco demi?ki 29 Eylül 10 09:23 

   sallamışşın ama tutmamış

  102. buse demi?ki 29 Eylül 10 11:35 

   uffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff cokkkkkkkkkkkkkkkkkkk zoooororrrrrrrrrrrrrororrrrrrrrrro

  103. elif demi?ki 30 Eylül 10 04:19 

   biraz daha az veya özetleyerek yazsaydınız keşke
   yine de çok duyguluymuş

  104. elif demi?ki 30 Eylül 10 04:21 

   biraz daha az veya özetleyerek yazsaydınız keşke
   yine de çok duyguluymuş.

  105. rumeysa demi?ki 30 Eylül 10 07:14 

   çok güzel olmuş harika fakat çok uzun

  106. kübra demi?ki 30 Eylül 10 09:42 

   bence çok güzel keşke biraz daha kısa olsaydı

  107. ezel aş demi?ki 30 Eylül 10 10:11 

   ama naplım ödev zorunlu kılıyolar ya sinir oluyom insan biraz acır bizlerde ya kendilerini düşünüosalar bizi de düşünsünler biraz

  108. sanane demi?ki 01 Ekim 10 02:39 

   bence çok uzun bana kısa lazım

  109. ebru yılmaz demi?ki 01 Ekim 10 10:30 

   bence bu ne anlatı anlamadım

  110. ebru yılmaz demi?ki 01 Ekim 10 10:31 

   bune be ya resimler çok çirkin

  111. ebru yılmaz demi?ki 01 Ekim 10 10:32 

   bunda hiç yoorum yazcak bie yok

  112. ebru yılmaz demi?ki 01 Ekim 10 10:32 

   buseeee

  113. şuleem demi?ki 03 Ekim 10 03:21 

   eycedir anam xD xD

  114. meltem demi?ki 03 Ekim 10 05:46 

   offf bu ne yha işimiz gücümüz yok bununla uğraşıyoruz şuna bak:(

  115. meltem demi?ki 03 Ekim 10 05:48 

   ama yinede güzel olmuş

  116. tayfun demi?ki 03 Ekim 10 06:42 

   çok uzun olmuş

  117. ibrahim demi?ki 03 Ekim 10 09:21 

   valla çok güzel anlatım saygılarımla

  118. ibrahim demi?ki 03 Ekim 10 09:23 

   valla: biraz uzun ama işimi gördü

  119. fatma demi?ki 03 Ekim 10 09:58 

   işime çokkk yaradı çookk saolunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  120. fatma demi?ki 03 Ekim 10 10:01 

   am bi yandanda müzük hocasına çok kızım ne yav bizim çektimizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  121. ibrahim demi?ki 04 Ekim 10 03:31 

   siz uzun şeyler yüklüyorsunuz ya ben hamza

  122. nazlı demi?ki 04 Ekim 10 04:07 

   allaha şükürki bunuda yazan bulunmuş

  123. nazlı demi?ki 04 Ekim 10 04:12 

   tmm uzun ama ödev gereğiyle yapmak zorundayız

  124. maraz demi?ki 04 Ekim 10 08:15 

   müzik hocası bize arştırma verdi bende buraya baktım ama çok uzun o yüzden yazmıyorum

  125. savaş tunalı demi?ki 04 Ekim 10 10:47 

   doğru düzgün bilgi yokkkk
   :(

  126. savaş tunalı demi?ki 04 Ekim 10 10:48 

   heppppp ayyyynnnnııı
   :/
   :(
   :/

  127. x...d demi?ki 04 Ekim 10 11:43 

   ii ama uzun olmuşşşşş xD

  128. hilal gökce demi?ki 05 Ekim 10 12:25 

   müzik ödevi için yeterince ve fazla uzunnnnnnn :/(

  129. özgür demi?ki 06 Ekim 10 04:17 

   aslında müziği svmem ama bu ödevi yapmak zorundayım
   fakat yinede çooooooooooooooooooooook uzun

  130. ninen demi?ki 06 Ekim 10 08:37 

   mürekkebi bol buldunuz heralde uzattıkça uzatmışsınızz

  131. aytugan demi?ki 07 Ekim 10 08:44 

   çooooook uzun

  132. esmer qirl demi?ki 08 Ekim 10 11:40 

   yaaa çok uzun bunu nasıl yazalım insaf edinnn yeterrr nedir bu müzikçiden çeltiğimiz *?****?*??…..

  133. esmer qirl demi?ki 08 Ekim 10 11:45 

   ama.. Atamız için değer ve bu besteyi yazmak için uğraşan Mehmet Akif Ersoya biz onların torunlarıyız onlara layık olmaya çalışıyorum Beski arkadaşımızın dediğine katılıyorum.. :) :)

  134. CéymiSs demi?ki 10 Ekim 10 03:46 

   Ben de 6′ ya yeni qeCtim.! Müzik HocamıS iKi KıtaLı oLan müzik caLısmaSını iSLerken bu Cıktı.. Ammada uZun yani bi kıSası y0kmuydu Layn bununnn :D Ama ben baSını yazıCam xDéé qereK duyduqum böLümünü FeLaaan AnLayacktıR eLbet nede oLsa bunLarı kaC öqRenciye yaptıRmıs ve de kendiSinin de biLmesi qeRekiR……. :) :) :)

  135. berna demi?ki 10 Ekim 10 04:57 

   çok uzun bu yaa bizim müzikçide 3 sayfadan az olmucak dedi en az 3 sayfaymış çok bilisa kendi yazsın… Ben üç sayfayı yazan kadar saatler geçer yok çıktı yokmuş elimizle yazcakmışız birde pilot kalemle yazcakmışız.Eğer yanlış yazarsak hadi bakam o kağıdı at yeni sayfa al tekrar başla off offf nedir bizim bu öğretmenlerden çektiğimiz.

  136. gabriella demi?ki 10 Ekim 10 06:38 

   bu ne yaaaa kırk gün sonra anca biter off

  137. carsı demi?ki 11 Ekim 10 09:39 

   ya tmm güzelde özetlesenız olmazmı?

  138. carsı demi?ki 11 Ekim 10 09:39 

   insallah özetlersiniz=))

  139. edanur dağlı demi?ki 12 Ekim 10 06:15 

   türkçe için olsa anlarımda müzik için çok uzun insan biraz özet halinde yazrdııııııı!

  140. zeynep demi?ki 12 Ekim 10 07:20 

   bencede güzel ama biraz daha kısa olsaymış daha iyi olacaktı

  141. deniz demi?ki 12 Ekim 10 13:00 

   SÜPERDİ İŞİME ÇOK YARADI AMA GERCEKTEN ÇOK UZUNDU BUNU DAH KISASINI BULURMUSUNUZ YİNEDİ SAOL ………………XDXDXDXD………….=)

  142. deniz demi?ki 12 Ekim 10 13:01 

   XD….YE …….SÜPER ..=)XD

  143. deniz demi?ki 12 Ekim 10 13:03 

   HA BEN BU MÜZÜK ÖĞRETMEMLERİNİ BU NE YA BÖYLE ÖDEVMİ VERİLİRMİŞ …NEFRET EDİLOM BU MÜZÜK HOCALARINDAN ZATEN BUSURÜ ÖDEV VAR YETMİYORMUŞ GİBİ BİDE BUNLAR ÇIK BİREZ İNAF YA ………………..ŞEYTEN DİYORKİ KALK DERS ÇALIŞ ….AMA BNE İYİ ÇOCUĞUM ŞEYTANA UYMUCAM .XD

  144. tuğba demi?ki 14 Ekim 10 08:02 

   yha müzik ödewi için biraz daha olabilirdi…:):):)

  145. tuğba demi?ki 14 Ekim 10 08:03 

   lütfen biraz daha kısa olsun

  146. cemil demi?ki 16 Ekim 10 04:28 

   :D bence uzun oma güzel olmuş tamda aradıgım.(ödev)56siirtli56 fblicemil

  147. cemil demi?ki 16 Ekim 10 04:29 

   ;D

  148. cemil demi?ki 16 Ekim 10 04:29 

   ;)

  149. supi demi?ki 18 Ekim 10 10:45 

   çok güzel hocam süper dedi

  150. cooo demi?ki 18 Ekim 10 11:22 

   müzik öğretmeni çok ciddi bi site olsun dediiiii umarım öyledir…

  151. damla demi?ki 19 Ekim 10 00:24 

   çok uzun bu alt tarafı muzik ödevi yapacaz yorumlara baktım çok doğru

  152. damla demi?ki 19 Ekim 10 00:30 

   bana lazım olanları yazıdım gerikalanı yazımadım

  153. ahmet demi?ki 19 Ekim 10 04:12 

   kesin be bu milli marşımız buna laf atılmaz tamammı

  154. deniz demi?ki 19 Ekim 10 04:23 

   İN AŞAĞIYA ÖLÜMÜNE SEVERSİN İŞT EO ZAMANNNNNN ONU İYİCE TANIYINCA FARKINDA OLMASIN AMA ONUN İÇİN ÖLMEK İSTERSİN İŞTE O ZAMAN ANLARSIN ONU GEVDİĞİNİ

  155. çisem demi?ki 24 Ekim 10 13:03 

   işime yaradı ama çok uzun müzıkçıde bulms vercek odev…….

  156. duygu demi?ki 25 Ekim 10 04:51 

   ben bunu istememiştim

  157. kanarya demi?ki 27 Ekim 10 09:18 

   çok şapşalca

  158. aslan demi?ki 27 Ekim 10 09:18 

   çok malca

  159. crazy demi?ki 01 Kasım 10 08:58 

   yhaa bu çooook uzun nasıl yazıcam bunuu :S

  160. aygül... demi?ki 02 Kasım 10 10:05 

   yaaaa çoookkk uzun ama müzik ödevi için gerekli lütfen daha öz ve kısa olsun..::DD

  161. cnm öykü demi?ki 02 Kasım 10 10:07 

   çoook güzel süpersiniz yha XXDD

  162. peri demi?ki 10 Kasım 10 08:50 

   allah blanızı versn odev yapm bide bunu kısalt şimdi o*ruspu cocuklarııııı

  163. krm demi?ki 25 Kasım 10 08:20 

   bütün müzikçlr bunu vermek zorunda mı yaa offf

  164. esra demi?ki 25 Kasım 10 12:12 

   çok uzun ya bu kısaltılmışı yokmuydu nefter ediyorum ya şu müzikçiden

  165. esra demi?ki 25 Kasım 10 12:13 

   çok uzun ya bu kısaltılmışı yokmuydu nefter ediyorum ya şu müzikçiden(çağla hocadan)biraz kısaaltın şunu

  166. furkan alkan 4. sınıf demi?ki 01 Aralık 10 15:07 

   ya bizim müzik perf görevi bu ama cokkkkkkkkkkkk uzunmuş!
   bunu ben yazamam ki!

  167. furkan alkan 4. sınıf demi?ki 01 Aralık 10 15:08 

   ama çok iyi de yapmıslar sağolsunlar!!! ama çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkk
   uuuuuuuuuuuuuuzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnn

  168. duyqu demi?ki 29 Aralık 10 11:38 

   yha arkadaşLar dert ettiğiniz şeye baqın hepiniz uzun diosunuz… kendini kısaLtın sonunu kendini getirn bu kadar uzatmayın Lütfen…:D

  169. başak demi?ki 01 Ocak 11 07:00 

   çok uzunnnnnnnnnnnnnnnn

  170. duyqu demi?ki 03 Ocak 11 12:49 

   haLa aynı şeyden bahsediyosunuz(Lütfen kısaLtın bu kadar benceiL oLmayın Lütfen)…)

  171. Ayşe demi?ki 28 Şubat 11 08:56 

   ÇOK UZUN . .s :D

  172. beyzanur demi?ki 02 Nisan 11 11:30 

   bence hiç uzun deği ve basit

  173. duygu demi?ki 18 Nisan 11 10:28 

   gercekten ck kısaymıs tesekkür ederim yani o kadar kısaki 5 dk yazdım cıldırcaktın sanki yazarken bune be destanmı kısa demiştim kısa

  174. sinem demi?ki 12 Mayıs 11 11:36 

   çooooook uuuuzuuuuunnnnnnn… daha kısası yokmuydu yaaa…

  175. taha demi?ki 26 Eylül 11 12:09 

   çok ama çok uzun fakat yinede işime yaradı

  176. nisa123 demi?ki 06 Şubat 12 09:22 

   işime yarasa şaşardım yaaa bi bok yazmıyo yaa!!!

  177. nevzat demi?ki 27 Şubat 12 09:28 

   bune laa cok uzun!!

  178. Hulya demi?ki 27 Şubat 12 09:30 

   off cok uzun ama yazmak zorundayim hocadan azar isitemem yeni biraktim ben o isleri
   .D

  179. YaLniz qirdap demi?ki 27 Şubat 12 09:33 

   Laa qedekLer sizi keL dedenin eLine veririm Havis eder haa bu arada benim adim tuqrul unver faceden ekLen sohpet edekk hahahahaha

  180. seda demi?ki 01 Mart 12 09:23 

   ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKK UZUN OLMASI ZORUNDA MI???

  181. nurgül demi?ki 08 Mart 12 06:33 

   çookk uzunnnnnn ben bunu okuyana kadarrrr :))

  182. ece demi?ki 08 Mayıs 12 12:36 

   Tam not için hadi gençler !!!! :D

  183. serseri peri demi?ki 22 Eylül 12 23:46 

   bence çok ta uzun değil 15 dk da yazarımm

  184. nur demi?ki 24 Eylül 13 11:55 

   saoğol müzik ödevim bitti ama bidakini özet yapın =)

  Yorumlar?n?zla Bize E?lik Edin. ye Olmadan Yorum Yapabilirsiniz.